Destinos de la Facultad

Podeu comprovar les possibles destinacions de la Facultat de Medicina en aquest enllaç. Compta amb dues pàgines (Erasmus + i UAB Exchange Programme) per a la CU 2021/22.

(*) La mobilitat amb el Regne Unit està condicionada a que segueixi formant part del programa Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar cobertura a les mobilitats amb aquest país.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures que es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

***

 

CONVOCATÒRIA SICUE 

Destinacions Facultat de Medicina_2020

***

Podeu veure el mapa de totes les universitats amb les quals la UAB té conveni, es pot filtrar per tipus de programa clicant l'icona del menú.  *en construcció*

Si voleu podeu veure el mapa en pantalla completa.

Podeu veure el mapa de totes les universitats amb les quals la UAB té conveni, es pot filtrar per tipus de programa clicant l'icona del menú.

Si voleu podeu veure el mapa en pantalla completa.