Projectes Europeus de la Facultat

Logo HEIs
La UAB, a través de la Facultat d’Economia i Empresa, participa com a sòcia al projecte europeu InnoHEIs, co-finançat pel FEDER a través del programa Interreg Europe. Aquest projecte, de 4 anys de durada (agost 2019 – juliol 2023) compta amb la participació d’10 socis addicionals a la UAB, procedents de França, Països Baixos, Finlàndia, Suècia, Polònia i Lituània, i està liderat per la Universitat de Ciències Aplicades de Hanze (Groningen, Països Baixos).

El projecte InnoHEIs té com a objectiu ampliar el paper de les universitats (HEIs, de les sigles en anglès) i la seva infraestructura de recerca i innovació (RII) com a agents clau per al desenvolupament de la innovació regional. Afavorir l’emprenedoria i la creativitat aporta molts beneficis a les HEIs i a les regions. El projecte InnoHEIs aborda el repte de millorar el paper HEIs RII com a facilitador del procés de descobriment de l’emprenedoria (EDP), que és un procés de fons cap amunt inclusiu i interactiu en què participants de diferents entorns (polítiques, empreses, acadèmics, etc.) descobreixen possibles noves activitats i oportunitats que sorgeixen per aquesta interacció. Les universitats, amb les seves infraestructures i capacitats humanes, poden crear col·laboracions que facilitin la integració de coneixements empresarials fragmentats i distribuïts en moltes organitzacions, empreses, universitats, clients i usuaris. Així, els socis d’InnoHEIs estudien les possibilitats de mobilitzar aquestes RII per al desenvolupament de la innovació regional eliminant barreres entre diferents tipus de RII, millorant la seva col·laboració intersectorial i intersectorial.

L’objectiu estratègic d’InnoHEIs és crear un entorn favorable amb l’objectiu de millorar l’ús i l’ocupació de la infraestructura d’innovació mitjançant una millor implicació dels seus usuaris i clients i una major col·laboració científica, industrial i pública. Els socis col·laboraran buscant millorar el rendiment RII de les HEI que responguin a les necessitats i demandes regionals mitjançant mètodes de co-creació, demanda i enfocaments d’innovació oberts, impulsats pels usuaris i per solucionar els reptes socials de la societat.

Més informació a: https://www.interregeurope.eu/innoheis/

IP del projecte: Ricard Esparza Masana (ricard.esparza@uab.cat)

 

Logo EULA-GTEC
Per tal d’enfortir la cooperació científica i augmentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la UE i Llatinoamèrica (LA), el projecte EULA-GTEC permet compartir l’experiència desenvolupada en les dues regions  (bones pràctiques) i utilitzar eines renovades d’aprenentatge combinat metodologia i enfocaments, en particular en l’àmbit de la tecnologia i la gestió de la innovació (TIM). El projecte té els tres objectius principals:

• Desenvolupar, provar i implementar una experiència pilot internacional, dirigida per universitats a LA i EU, basada en un màster per promoure el TIM en PIMEs, mitjançant instruments d’aprenentatge.
• Augmentar la rellevància dels universitats de LA i la UE en el procés de connexió entre la investigació i la innovació, dins d’un enfocament d’economia circular.
• Construir una xarxa internacional col·laborativa amb universitats, PIMEs, agents del sector tecnologia, centres d’R+D+i, autoritats locals i nacionals i diferents actors implicats en el procés d'innovació, per dissenyar i implementar l'experiència pilot.

Aquests objectius són convergents en un objectiu únic principal del projecte, que és:

► Promoure la creació de nous perfils acadèmics que permetin la creació de vincles creatius entre els centres de recerca / universitats i el sector socio-productiu i impulsar solucions sostenibles innovadores per a ambdues regions basades en solucions noves i/o innovadores.

Aquest projecte esta liderat per la Universitat Nacional de Luján (Argentina) i co-liderat per la UAB. A més, hi participen altres universitats Llatinoamericanes (al Perú, Brasil i Argentina) així com a la UE (a França, Portugal i Itàlia).

Més informació a: https://eula-gtec.unlu.edu.ar/

IPs del projecte: David Urbano (David.Urbano@uab.cat) i Ricard Esparza Masana (Ricard.Esparza@uab.cat)
 

Logo CONSENS
Així com el procés de Bolonya va generar el marc europeu per a la comparabilitat i la compatibilitat de les diverses titulacions, facilitant una millor comunicació entre les universitats i un major suport per a la mobilitat entre països d'estudiants i treballadors, el present projecte proposa que un grup important d'Institucions d'Educació Superior de Llatinoamèrica utilitzin aquest important un marc de referència, per iniciar, desenvolupar i sostenir, un debat interuniversitari llatinoamericà, amb participació dels ministeris d'Educació i d'organismes regionals com el Parlasur, entorn l'assegurament de la qualitat i els resultats de l'aprenentatge en els postgraus, les competències, els crèdits i, reconeguts com a veritables pilars de l'aprenentatge centrat en l'alumne.

En aquest context, diferents universitats europees, incloent la UAB i altres universitats a França, Itàlia i Espanya, donen suport i assessorament a universitats a Argentina i Paraguai perquè implementin proves pilot en programes de postgrau en diferents àmbits de coneixement, basant-se en els quatre eixos principals del projecte: sistema de crèdits, competències, educació basada en els / les estudiants, i els sistemes de qualitat, cada universitat europea assessorant en els àmbits de coneixement escollits.

El projecte permetrà també generar sinergies entre universitats europees i llatinoamericanes per a l'intercanvi de coneixement, mobilitat de professors i estudiants, i possibles vies de col·laboració futura.

Més informació a: http://www.consensproject.org/

IPs del projecte: David Urbano (David.Urbano@uab.cat) i Ricard Esparza Masana (Ricard.Esparza@uab.cat)