Projectes Europeus de la Facultat

Logo Erasmus+ DIGI-SOC

El projecte Erasmus+ DIGI-SOC té tres objectius principals:

  1. desenvolupar mètodes curriculars innovadors que promoguin una mentalitat emprenedora transversal (és a dir, que no només d’un àmbit acadèmic), treballant reptes socials i econòmics, en col·laboració amb agents del territori;
  2. expandir les competències digitals que tinguin una aplicació pràctica en el desenvolupament de les habilitats requerides per fomentar aquesta mentalitat emprenedora, incorporant-ho als models curriculars;
  3. treballar en un marc transnacional, on participants de diferents estats europeus aprenen entre ells,lligat a les seves bones pràctiques, i considerant reptes comuns europeus.

El projecte busca traslladar aquesta cooperació transnacional en materials curriculars
d’alt valor afegit que treballin sobre la mentalitat emprenedora i les competències
digitals per tal de fer front als reptes socials. En aquesta direcció, el projecte incorpora
les següents activitats:

  • mapeig de les habilitats lligades a les competències de mentalitat emprenedora i digital;
  • identificació i disseny de nous (o millorats) materials curriculars;
  • suport a projectes d’estudiants de diferents països europeus que els ajudi a millorar les seves habilitats i competències en aquest àmbits;
  • treball sobre reptes locals amb la visió/col·laboració d’entitats del territori;
  • elaboració d’un manual pedagògic que contempli aquest marc conceptual.

El projecte (vigent de desembre de 2021 a novembre de 2023) està liderat per la
Universitat d’Economia de Katowice (PL) i inclou com a socis, a més de la UAB, la
Universitat de Bolonya (IT), la Universitat de Lausana (CH), la Universitat Tècnica de
Kosice (SK), la Universitat de Centre Suècia (SE), l’Institut Universitari de Lisboa (PT),
la Universitat d’Economia de Bratislava (SK), la Universitat de Ciències Aplicades de
Tampere (FI) i l’Institut Nacional de Recerca de l’Agricultura, l’Alimentació i el Medi
Ambient (FR).

IP del projecte: Ricard Esparza Masana (ricard.esparza@uab.cat)
 

Logo HEIs
La UAB, a través de la Facultat d’Economia i Empresa, participa com a sòcia al projecte europeu InnoHEIs, co-finançat pel FEDER a través del programa Interreg Europe. Aquest projecte, de 4 anys de durada (agost 2019 – juliol 2023) compta amb la participació d’10 socis addicionals a la UAB, procedents de França, Països Baixos, Finlàndia, Suècia, Polònia i Lituània, i està liderat per la Universitat de Ciències Aplicades de Hanze (Groningen, Països Baixos).

El projecte InnoHEIs té com a objectiu ampliar el paper de les universitats (HEIs, de les sigles en anglès) i la seva infraestructura de recerca i innovació (RII) com a agents clau per al desenvolupament de la innovació regional. Afavorir l’emprenedoria i la creativitat aporta molts beneficis a les HEIs i a les regions. El projecte InnoHEIs aborda el repte de millorar el paper HEIs RII com a facilitador del procés de descobriment de l’emprenedoria (EDP), que és un procés de fons cap amunt inclusiu i interactiu en què participants de diferents entorns (polítiques, empreses, acadèmics, etc.) descobreixen possibles noves activitats i oportunitats que sorgeixen per aquesta interacció. Les universitats, amb les seves infraestructures i capacitats humanes, poden crear col·laboracions que facilitin la integració de coneixements empresarials fragmentats i distribuïts en moltes organitzacions, empreses, universitats, clients i usuaris. Així, els socis d’InnoHEIs estudien les possibilitats de mobilitzar aquestes RII per al desenvolupament de la innovació regional eliminant barreres entre diferents tipus de RII, millorant la seva col·laboració intersectorial i intersectorial.

L’objectiu estratègic d’InnoHEIs és crear un entorn favorable amb l’objectiu de millorar l’ús i l’ocupació de la infraestructura d’innovació mitjançant una millor implicació dels seus usuaris i clients i una major col·laboració científica, industrial i pública. Els socis col·laboraran buscant millorar el rendiment RII de les HEI que responguin a les necessitats i demandes regionals mitjançant mètodes de co-creació, demanda i enfocaments d’innovació oberts, impulsats pels usuaris i per solucionar els reptes socials de la societat.

Més informació a: https://www.interregeurope.eu/innoheis/

IP del projecte: Ricard Esparza Masana (ricard.esparza@uab.cat)

 

Logo EULA-GTEC
Per tal d’enfortir la cooperació científica i augmentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la UE i Llatinoamèrica (LA), el projecte EULA-GTEC permet compartir l’experiència desenvolupada en les dues regions  (bones pràctiques) i utilitzar eines renovades d’aprenentatge combinat metodologia i enfocaments, en particular en l’àmbit de la tecnologia i la gestió de la innovació (TIM). El projecte té els tres objectius principals:

• Desenvolupar, provar i implementar una experiència pilot internacional, dirigida per universitats a LA i EU, basada en un màster per promoure el TIM en PIMEs, mitjançant instruments d’aprenentatge.
• Augmentar la rellevància dels universitats de LA i la UE en el procés de connexió entre la investigació i la innovació, dins d’un enfocament d’economia circular.
• Construir una xarxa internacional col·laborativa amb universitats, PIMEs, agents del sector tecnologia, centres d’R+D+i, autoritats locals i nacionals i diferents actors implicats en el procés d'innovació, per dissenyar i implementar l'experiència pilot.

Aquests objectius són convergents en un objectiu únic principal del projecte, que és:

► Promoure la creació de nous perfils acadèmics que permetin la creació de vincles creatius entre els centres de recerca / universitats i el sector socio-productiu i impulsar solucions sostenibles innovadores per a ambdues regions basades en solucions noves i/o innovadores.

Aquest projecte esta liderat per la Universitat Nacional de Luján (Argentina) i co-liderat per la UAB. A més, hi participen altres universitats Llatinoamericanes (al Perú, Brasil i Argentina) així com a la UE (a França, Portugal i Itàlia).

Més informació a: https://eula-gtec.unlu.edu.ar/

IPs del projecte: David Urbano (David.Urbano@uab.cat) i Ricard Esparza Masana (Ricard.Esparza@uab.cat)
 

Logo CONSENS
Així com el procés de Bolonya va generar el marc europeu per a la comparabilitat i la compatibilitat de les diverses titulacions, facilitant una millor comunicació entre les universitats i un major suport per a la mobilitat entre països d'estudiants i treballadors, el present projecte proposa que un grup important d'Institucions d'Educació Superior de Llatinoamèrica utilitzin aquest important un marc de referència, per iniciar, desenvolupar i sostenir, un debat interuniversitari llatinoamericà, amb participació dels ministeris d'Educació i d'organismes regionals com el Parlasur, entorn l'assegurament de la qualitat i els resultats de l'aprenentatge en els postgraus, les competències, els crèdits i, reconeguts com a veritables pilars de l'aprenentatge centrat en l'alumne.

En aquest context, diferents universitats europees, incloent la UAB i altres universitats a França, Itàlia i Espanya, donen suport i assessorament a universitats a Argentina i Paraguai perquè implementin proves pilot en programes de postgrau en diferents àmbits de coneixement, basant-se en els quatre eixos principals del projecte: sistema de crèdits, competències, educació basada en els / les estudiants, i els sistemes de qualitat, cada universitat europea assessorant en els àmbits de coneixement escollits.

El projecte permetrà també generar sinergies entre universitats europees i llatinoamericanes per a l'intercanvi de coneixement, mobilitat de professors i estudiants, i possibles vies de col·laboració futura.

Més informació a: http://www.consensproject.org/

IPs del projecte: David Urbano (David.Urbano@uab.cat) i Ricard Esparza Masana (Ricard.Esparza@uab.cat)