Grups de recerca consolidats de la Facultat


Nom del Grup de Recerca: Grup de Recerca d’Anàlisi Macroeconòmica
Director del Grup: Caballé Vilella, Jordi
Referència del SGR: 2014SGR0803
Enllaç al web del Grup: 

Nom del Grup de Recerca: Institutional design: theory and applications
Director del Grup: Pérez Castrillo, David
Referència del SGR: 2017SGR0711
Enllaç al web del Grup: 
 
Nom del Grup de Recerca: Nivells de vida biològics i indicadors de desigualtat: Espanya en el context europeu, segles XIX-XX (NIDES)
Director del Grup: Pujol Andreu, Josep
Referència del SGR: 2017SGR0614
Enllaç al web del Grup:
 


Nom del Grup de Recerca: New Ventures, Management and Performance Group (NVMPg)
Director del grup: Prior Jiménez, Diego
Referència del SGR: 2017SGR1056
Enllaç al web del Grup:

Nom del Grup de Recerca: Grup de Recerca d'Eficiència i Competitivitat Empresarial - Business Eficiency and Competitiveness Group
Director del grup: Grifell Tatjé, Emili
Referència del SGR: 2017SGR1036
Enllaç al web del Grup:
 


Nom del Grup de Recerca: Grup de Recerca en Economia Aplicada
Directora del Grup: Matas Prat, Anna
Referència del SGR: 2017SGR1301
Enllaç al web del Grup:
 
Nom del Grup de Recerca: Grup de Recerca d'Economia i Política Públiques
Director del Grup: López García, Miguel-Ángel
Referència del SGR: 2017SGR0207
Enllaç al web del Grup: