Inserció laboral

CFGS en Comerç Internacional

Sortides professionals i àmbit professional

Formem professionals polivalents capacitats per a treballar en empreses privades, organitzacions i organismes públics, assessories i consultories de l’àmbit internacional, relacionades amb sectors industrials, de comerç i agricultura, sector logístic i de transport, entitats financeres i d’assegurances, empreses comercials dedicades a la importació i exportació de mercaderies i agències duaneres, entre d'altres.

Aquestes són algunes de les principals sortides professionals a les quals podràs optar cursant el CFGS en Comerç Internacional:

 1. Agent consignatari de vaixells
  • Sense requisits previs
  • Salari inicial entre 1.300 EUR i 2.400 EUR bruts mensuals. Pot arribar fins als 4.000 EUR.
 2. Titular/apoderat d'un Operador de Transport (OT), acreditació renovable necessària per a les transitàries
  • Tenir els dos cicles formatius (Comerç + Transport)
  • Salari inicial des de 22.200 EUR bruts anuals
 3. Representant duaner / Agent de duanes
  • Concurs que sali cada dos anys (2023-2025) amb tres proves. Enllaç a la convocatòria per a 2023: https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/26/pdfs/BOE-A-2023-20088.pdf
   • Teòrica: convalidada amb el mòdul de Gestió Administrativa (o tot el cicle formatiu de Comerç Internacional o Transport)
   • Física
   • Suposats pràctics (durada de 4 hores, proves a Barcelona si hi ha més de 100 apuntats, sinó a Madrid): possibilitat oferir curs preparatori
 • Salari inicial entre 2.200 EUR i 2.800 EUR bruts mensuals
 • Verificar requisit de nacionalitat comunitària

També podràs optar a:

 • Tècnic/a de compres
 • Tècnic/a de vendes
 • Cap de compres
 • Cap de vendes
 • Tècnic/a en gestió i administració de comerç internacional
 • Tècnic/a de màrqueting internacional
 • Tècnic/a d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores
 • Tècnic/a en logística de transport internacional
 • Comercial de transports i serveis logístics internacionals
 • Operador/a o coordinador/a logístic/a