Màster universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 12/09/2022
 • Inici de la preinscripció 07/02/2022
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 30 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2022-2023.

 • Idioma: Català (40%), Castellà (40%) i Anglès (20%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Traducció i d'Interpretació
 Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

El màster Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció va néixer, com a tal, el 2001 amb l'objectiu de formar especialistes en tecnologies de la traducció. El procés de traducció en la societat del coneixement es desenvolupa mitjançant l'ús de la tecnologia i de les eines de traducció. De fet, les mateixes tecnologies han generat la necessitat de traduir una gran varietat de formats digitals que només es poden traduir amb l'ajuda d'eines i recursos informàtics específics, com ara tots els textos en suport digital (pàgines web, programari de telèfons intel.ligents, televisors, etc.). El domini d'aquestes eines resulta imprescindible, també, en qualsevol àmbit de la traducció especialitzada (traducció cientificotècnica o jurídica, per exemple). En aquest context, el mercat laboral actual demana traductors familiaritzats amb l'ús de les tecnologies de la traducció i els formats digitals (una bona prova d'això és l'alt índex d'inserció laboral del màster; vegeu l'apartat Sortides professionals).

Actualment, el màster va molt més enllà, i a més de proporcionar eines i recursos en tecnologies de la traducció, inclou un ampli ventall de continguts adreçats a proporcionar a l'estudiant la possibilitat d'adquirir una identitat professional competitiva en el sector dels serveis lingüístics. Això vol dir, essencialment, que ajuden a adquirir coneixements i habilitats per a dur a terme de manera professional un ampli ventall de funcions: gestió de projectes, localització web, multimèdia, de programari, d'aplicacions per a dispositius mòbils i de videojocs, maquetació, control de qualitat, traducció automàtica i postedició, etc. En aquest sentit, doncs, la tecnologia és senzillament un instrument que ens permetrà treballar en el sector de la traducció i la localització d'una manera més eficaç i productiva.

L'objectiu general del màster és oferir als graduats en Traducció (o àrees afins) l'especialització necessària per a trobar feina en empreses detraducció i localització, organismes internacionals, serveis lingüístics o bé treballar com a traductors autònoms amb la capacitat d’acceptar encàrrecs complexos pel que fa al volum, la temàtica o el format.

En els darrers anys, el món de la traducció ha canviat radicalment tant pel que fa a les tecnologies de la traducció com pel que fa als textos que es tradueixen. La tecnologia és present en totes les fases de la traducció: des de la recepció del text original fins al lliurament, passant per l'anàlisi i la preparació del projecte, la traducció pròpiament dita o la revisió i, encara més, en la gestió transversal de tot el projecte. Aquesta és la raó per la qual els traductors haurien d’afrontar el repte de formar-se en tots aquests àmbits.

Aquest màster proporciona els coneixements necessaris per al desenvolupament de diferents perfils professionals, entre d'altres, gestor de projectes de traducció i localització, traductor/localitzador de programari, web, videojocs, enginyer de la localització, gestor de sistemes de traducció automàtica etc.

Actualment el Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció, és un dels tres màsters de la xarxa European Master’s in Translation dedicat específicament a les tecnologies de la traducció.
 

Sortides professionals

El màster Tradumàtica duu a terme periòdicament enquestes entre els seus exalumnes per obtenir dades sobre el perfil que ocupen al mercat professional i el grau d'inserció laboral. De les últimes enquestes, es dedueix que al voltant d'un 86% dels exalumnes treballen actualment en el sector de la traducció, en concret en els següents perfils:

 • Traductor autònom (freelance)
 • Gestor de projectes en empresa
 • Revisor
 • Traductor en plantilla en empresa (in-house)
 • Enginyer de la localització
 • Proveïdor (gestor de recursos humans, contractació, contacte amb els clients, etc.)
 • Posteditor
 • Responsable lingüístic
 • Responsable informàtic
 • Responsable de sistemes de traducció automàtica
 • Verificador tècnic (tester)
 • Maquetador (DTP)

Quant al temps transcorregut entre la finalització dels estudis i l'obtenció del primer contracte de treball, els resultats indiquen que més de la meitat dels estudiants van iniciar la seva carrera professional en la primera setmana després de finalitzar el màster, i la xifra augmenta fins més del 75%, considerant els tres primers mesos després d'acabar els estudis.

Beques específiques d'aquest màster

Demanar beca - matricular-se com a becari

Acreditació per matricular-se com a becari

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://www.master.tradumatica.net

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació