Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formem especialistes en gestió de projectes lingüístics multilingües i experts en tecnologies de la traducció

Pla d'estudis Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Treballs de fi de màster

Podeu consultar la informació a la pàgina següent.

Llistat de citacions per a la defensa del TFM (25/06/2020)