Màster oficial en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Pla d'estudis Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Treballs de fi de màster

Podeu consultar la informació a la pàgina següent.

Llistat de citacions per a la defensa del TFM (25/06/2020)