Màster oficial en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Admissió Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Documentació per a l'admissió

Avís important: Modalitat presencial (si no hi ha pandèmia), virtual síncrona (si hi ha pandèmia)

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:
 

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  3. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  4. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  5. Currículum vitae.
  6. Certificació que acrediti el coneixement de la llengua anglesa de nivell C1 o equivalent (excepte en el cas de titulats en Traducció i Interpretació amb anglès com a llengua B i els titulats en Filologia Anglesa o Estudis Anglesos).
  7. Per als candidats estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna cal presentar una certificació que acrediti un nivell C2.2 de llengua espanyola.
  8. Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte (si escau)