Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formem especialistes en gestió de projectes lingüístics multilingües i experts en tecnologies de la traducció

Admissió Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Documentació per a l'admissió

Avís important: la modalitat prevista per al curs 2023-2024 és presencial

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  3. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  4. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  5. Currículum vitae.
  6. Certificació que acrediti el coneixement de la llengua anglesa de nivell C1 o equivalent (excepte en el cas de titulats en Traducció i Interpretació amb anglès com a llengua B i els titulats en Filologia Anglesa o Estudis Anglesos).
  7. Per als candidats estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna cal presentar una certificació que acrediti un nivell C2.2 de llengua espanyola.
  8. Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte (si escau)

Legalització de documents