Màster oficial en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Pla d'estudis Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43775 - Automatització de la Traducció

 43776 - Localització i TA

 43780 - Treball de Fi de Màster

 43779 - Gestió de Projectes

 43767 - Metodologia de Recerca (2020-21)

 43778 - Postproducció

 43777 - Preproducció