Informació bàsica

Sigues un alumne CITIUS

Estudiants CITIUS

CITIUS: cursa el màster en Gestió Empresarial a la vegada que fas pràctiques en una empresa

Màster en Gestió Empresarial amb pràctiques externes

Característiques de les pràctiques:

 • 11 mesos de durada.
 • Pràctiques d'alt nivell i específiques per postgraduats.
 • Pràctiques diàries de 7 hores en horari compatible amb el calendari del Màster.
 • L'alumne tindrà el suport d'un tutor a l'empresa que avaluarà les seves pràctiques.
 • Ajut a l'estudi.

L'import total del Màster és de 4.950€, amb una ajut a l'estudi durant els 11 mesos.

Requisits d'admissió

Els requisits indispensables per a poder matricular-se al Programa CITIUS són els següents:

 • Ser graduat.
 • Ser menor de 30 anys.
 • Haver obtingut el títol ens els últims 4 anys i complir el requisit general per accedir a un màster o un postgrau.
 • Ser ciutadà espanyol o estranger amb permís de residència.
 • No haver sigut estudiant de CITIUS anteriorment.

Compromís de l'estudiant

Els estudiants CITIUS per tal d'obtenir el títol de Màster en Gestió Empresarial, es comprometen a:

 • Aprovar la formació acadèmica i les pràctiques del programa.
 • Ajustar-se a la política de confidencialitat de l'empresa.
 • Respectar les dates d'inici i finalització del conveni.
 • Acceptar l'horari de pràctiques que determini l'empresa, sempre i quan sigui compatible amb l'assistència a classe.
 • Contractar l'assegurança obligatòria d'accidents que cobreix el període de pràctiques.
 • Assistir a les sessions presencials de les assignatures.
 • Aprofitament de les sessions online de les assignatures.

Sol·licita més informació

Tens dubtes? Omple el formulari següent i te'ls resoldrem!