Mínor en Estudis Portuguesos

Criteris de selecció

  • Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats als estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
  • Els alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació que hagin triat el portuguès com a llengua C no poden accedir a aquest mínor.
  • L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
  • Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
  • L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Calendari preinscripció extraordinària:

  • Preinscripció: del 11 al 17 de juliol de 2024 via web (sia.uab.cat)
  • Presentació documentació complementària: termini màxim el 26 de juliol de 2024
  • Resolució: 5 de setembre de 2024

 

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

La matriculació en un minor es farà conjuntament amb la resta d’assignatures que conformen la titulació. El nombre de crèdits mínim de matrícula serà de 12, i es podran cursar fins als 30 crèdits necessaris per a obtenir el mínor entre el total de crèdits programats del mínor.

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Ana Beatriz Ribeiro de Carvalho
anabeatriz.ribeiro@uab.cat


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.