Mínor en Evolució i Paleontologia Humana

Accés

Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. És imprescindible que l'alumne dugui a terme una entrevista amb el coordinador abans de matricular-se, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures segons el seu perfil, les seves expectatives i les seves prioritats.

L'accés al mínor és obert a estudiants de qualsevol grau de la UAB. S'ha definit una oferta global suficientment àmplia que permeti acollir estudiants procedents d'estudis dels graus d'humanitats, ciències i biociències afins a l'àmbit del mínor i dels quals procedeixen les assignatures programades. Els estudiants que accedeixin al mínor no podran incloure-hi aquelles assignatures que són de formació bàsica o obligatòria als graus en què estiguin matriculats.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda superi l'oferta de places, la comissió del mínor decidirà en funció de la trajectòria curricular.

Procés i calendari

Del 1 al 17 de març de 2023

Preinscripció, que es realitzarà a http://sia.uab.cat > Inscripció al Treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Minors tal com pots veure en aquest manual.

 

8 de maig de 2023

Resolució del termini ordinari

 

Del 11 al 17 de juliol de 2023

Termini extraordinari d'inscripció només si queden places vacants després de la convocatòria ordinària   

5 de setembre de 2023

Resolució del termini extraordinari

 

Segons calendari de cada centre

Matrícula

 

Pendent 

Inici de les classes

 

 

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències 

 

Consulta la resolució d’admissió 

Consulta la resolució d’admissió de la convocatòria extraordinària (pendent de publicar) 

 

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

La matriculació en un minor es farà conjuntament amb la resta d’assignatures que conformen la titulació. El nombre de crèdits mínim de matrícula serà de 12 i es podran cursar fins als 30 crèdits necessaris per a obtenir el mínor entre el total de crèdits programats d’un mateix minor. 

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Facultat de Biociències
https://www.uab.cat/biociencies/
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Assumpció Malgosa Morera
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.