Mínor en Dificultats de Llenguatge i Veu

Pla d'estudis

El pla d'estudis consta de 30 crèdits ECTS, que l'estudiant ha de cursar, distribuïts en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS. Totes aquestes assignatures formen part del pla d'estudis del grau de Logopèdia.
 

  Assignatura Crèdits ECTS Semestre Grup
101688  Comunicació i Llenguatge Oral a l'Escola Inclusiva 6 cr. ECTS  1r semestre  90
101722  Alteracions del Llenguatge Associades a Altres
Patologies
6 cr. ECTS 1r semestre 90
101713  Psicologia de la Memòria i les seves Aplicacions
en el Llenguatge
6 cr. ECTS 1r semestre 90
101733  Llenguatge i Psicopatologia 6 cr. ECTS 2n semestre 90
101726  Educació de la Veu i la seva Salut 6 cr. ECTS 2n semestre 90
Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Melina Aparici Aznar, coordinadora del grau de Logopèdia
Àrea de Psicologia Bàsica
Melina.Aparici@uab.cat


Preu

18,46€/crèdit