Mínor en Ciències del Llenguatge

Pla d'estudis

El pla d'estudis consta de 60 crèdits optatius, i l'estudiant n'ha de cursar 30.
 

  Assignatura ECTS   Durada
100196 Adquisició del Llenguatge    6 Semestral
100275 Bases Biològiques del Llenguatge    6 Semestral
100241 Fonètica i Fonologia     6 Semestral
100274 Llenguatge, Cultura i Cognició    6 Semestral
100240 Morfologia i Sintaxi     6 Semestral
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada    6 Semestral
100239 Semàntica i Pragmàtica    6 Semestral
100195 Sociolingüística     6 Semestral
100273 Teoria del Llenguatge     6 Semestral
100272
Tipologia Lingüística    6 Semestral

 

Podeu consultar les Guies Docents de les assignatures del Mínor al Dipòsit Digital de Documents, introduint el codi de l'assignatura al cercador de l'aplicació. Tingueu en compte que les Guies Docents per al curs següent es publiquen a finals del curs acadèmic vigent.

NOTA IMPORTANT: No totes les assignatures del Pla d'Estudis del Mínor s’ofereixen cada curs acadèmic. Podreu consultar més endavant, als Horaris del Mínor, les assignatures que s’oferiran el curs següent. Aquests horaris s'actualitzen a finals del curs acadèmic vigent.

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/

Cada any s'ofereixen 25 places de nou accés al mínor.


Coordinació acadèmica

Sergi Balari Ravera
sergi.balari@uab.cat
Tel. 93 586 80 72
Departament de Filologia Catalana


Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  

Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.