VÚs al contingut principal

Doctorat

El programa de doctorat en Història de la Ciència té com a objectiu la formació d'investigadors d'alt nivell en els camps de la Història de la Ciència, la Tecnologia i la Medicina. Des del seu privilegiat estatus interdisciplinari, la investigació en Història de la Ciència representa un vincle imprescindible per superar les barreres que separen en la nostra societat les cultures humanística i científica. És per això que admet un alumnat molt divers que es veu unit pel seu interès per l'estudi de les relacions ciència-societat.

Les eines d'anàlisi de la disciplina, que prenen la història com a eix, ens permeten oferir una visió pròpia i informada del rellevant paper que té la ciència en la societat actual.

*Coordinadora dels Estudis de doctorat en Història de la Ciència de la UAB

*Tesis del Programa de doctorat en Història de la Ciència