Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut d'Història de la Ciència

Estades de Recerca a l'iHC

ESTADES DE RECERCA A L’IHC

L’Institut d’Història de la Ciència (iHC) promou estades de recerca per a estudiants de doctorat, investigadors postdoctorals i acadèmics sèniors que desitgin passar un període a l'Institut i participar de la seva vida acadèmica.

L’iHC proporciona als seus visitants les condicions de treball necessàries a les seves instal·lacions (despatx compartit, accés a un ordinador, connexió wifi, accés als seus fons bibliogràfics, oportunitat d'assistir a seminaris, workshops i altres activitats organitzades per l'iHC). L'accés a aquestes estades, així com a l'iHC es proporciona de forma gratuïta.

Les persones interessades han d’omplir el formulari de sol·licitud d'estada de recerca habilitat (junt amb la documentació requerida) i la seva petició serà estudiada i aprovada, si s’escau, per l'equip de direcció de l'iHC, en un termini màxim d’un mes des de la recepció del formulari de sol·licitud.

Formulari de solicitud d'estada de recerca