VÚs al contingut principal

Recerca

La recerca és, juntament amb la docència i la transferència, una de les tres activitats que promou l'Institut dHistòria de la Ciència de la UAB. La recerca de l’IHC es centra sobretot en la història de la ciència dels segles XIX i XX, des de diverses perspectives: les relacions entre la ciència, la política i el poder; el paper dels públics de la ciència com agent actius de construcció de coneixement; la dimensió material, espacial i urbana de la ciència; la història dels processos de medicalització i la de les ciències humanes; i les relacions entre ciència, salut i gènere.

Els projectes dels membres de l'IHC es complementen amb l'elaboració de tesis doctorals  en el marc del programa de Doctorat en Història de la Ciència (UAB-UB). Per la varietat d'alumnat del programa, s'han ampliat significativament les àrees d'interés i l'espai geogràfic de les recerques, sobretot a causa de la procedència internacional de l'alumnat.

L'IHC coordina també el Servei d'Arxius de Ciència (SAC), l'objectiu del qual és contribuir a conservar el patrimoni científic i tecnològic, mitjançant la recuperació d'arxius científics d'investigadors i institucions importants. Finançat conjuntament per l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, el SAC promou la conservació del patrimoni històric cientificotècnic de les terres de parla catalana, mitjançant la localització i, en alguns casos, l’ajuda per a la catalogació i l’estudi dels fons d’arxius de diferents institucions. Així mateix, fa una tasca de conscienciació de la comunitat científica sobre la importància de conservar els fons que genera o dels quals és dipositària

Igualment L'Institut és coeditor de Dynamisuna revista internacional d'excel·lència acadèmica dedicada a la història de la medicina, de la salut i de la ciència, que és sensible a perspectives historiogràfiques noves i interdisciplinàries. Des de la seva fundació en 1981, publica treballs originals de recerca i ressenyes en llengües de l'àmbit de la Unió Europea. Amb una periociditat semestral, els seus continguts són accessibles en línia sense restriccions a partir de l'any següent a la seva publicació impresa

Gràcies a l'alt nivell de qualitat de la recerca històrica que es duu a terme a l'IHC, des de el seu origen com a Centre d'Història de la Ciència (CEHIC), ha estat constant el finançament extern dels diferents projectes, provinents del Ministerio de Ciencia e Innovación (abas de Educación y Ciencia), la Generalitat de Catalunya, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i l'Institut d'Estudis Catalans, entre d'altres institucions