Màsters Oficials

Convenis de cooperació educativa

La Universitat Autònoma de Barcelona subscriu convenis de cooperació educativa per a les pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular. La subscripció d’aquest conveni entre l’empresa, l’estudiant i l’escola és obligatòria per poder fer les pràctiques externes.

Cap estudiant, sota cap circumstància, pot incorporar-se a un lloc de pràctiques sense el conveni corresponent. Aquest és el document que, entre d’altres qüestions, garanteix la correcta cobertura en cas d’accident.   

Tots els convenis de pràctiques dels estudis de l’Escola s’han de gestionar a través de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de la Fundació UAB.