Plantilles i manuals

Plantilles


1.- Document d’autorització per a la introducció de la memòria del projecte als dipòsits digitals de la UAB.

2.- Plantilla de la portada del TFM
Document en pdf de 2 pàgines on consta la portada, la fitxa per la catalogació del TFM al  Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els treballs de la facultat, inclosos els de projecte, han de utilitzar aquesta plantilla. S’ha d’omplenar i després incorporar i/o fusionar amb el pdf del treball de fi de grau, de tal manera de lliurar només un únic document.

3.- Full de seguimient de les tutories

4.- Declaració de compromís d'obra original
És una declaració de l'estudiant que el treball que presenta és original. El compromís d’obra original s’ha de signar manuscritament i lliurar-lo al tutor/a. No s’ha d’incloure dins del TFM.

5.- Document de Cessió de Drets d'Imatge i d'Explotació d'Enregistrament de Vídeo i Fotografia pels estudiants que fan un TFM de projecte on prenen imatges d’altres persones. Tenint en compte que el treball és susceptible de publicar-se al DDD cal disposar d’aquesta cessió de drets. El model ha estat revisat i aprovat pel Gabinet Jurídic i pel responsable de protecció de dades de la universitat. 

6- Document de cessió de Drets d’Explotació d’Entrevistes i Opinions
Per a reproduir total o parcialment les opinions, idees i consideracions recollides en una entrevista o formulari d’opinió en el teu TFM,  necessites que l’entrevistat et faci una cessió de drets. El model ha estat revisat i aprovat pel Gabinet Jurídic de la universitat
 
7.- Guia “Treballs de Fi de Màster i drets d’autor: respecta’ls i protegeix-los”. L’objectiu d’aquesta guia és oferir informació necessària en matèria de propietat intel·lectuals als estudiants que han de fer el TFM. També tracta aspectes sobre l’accés obert de cara al lliurament del TFM al DDD.

8.- Recurs docent: Cerca i gestió de la informació: fonts d'informació en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat Panoràmica dels principals recursos d'informació en Periodisme, Ciències de la Comunicació i Publicitat, elaborada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General