Estudiar

Matrícula

Tràmits en línia Escola FUAB formació i Centre de Formació Professional de la FUAB


El temps de resolució del tràmit és de 7 a 10 dies laborables, a partir de la data de la sol·licitud.
En cas que el tràmit requereixi del pagament d'una taxa, el temps de resolució del tràmit serà a partir de la data de l'abonament de la taxa.

Per tasques de manteniment, durant el cap de setmana, poden produir-se talls intermitents al Servei de Tràmits.

Anul·lació de matrícula de Formació Continua

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula de Formació Continua, visiteu la normativa que trobareu en el següent enllaç:

Normativa anul·lació matrícula

Les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Fes el tràmit