Pla d'estudis Grau en Direcció Hotelera

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Direcció Hotelera

Horaris

La docència s'imparteix en torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60 (*)    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

(*) D'aquests, 12 crèdits corresponen a Pràctiques Externes.

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet.

Mencions

Menció en Direcció d'Empreses Hoteleres Internacionals (DEHI)
Menció en Direcció d'Empreses de Restauració (DER)

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

 

1r curs 2n curs
Economia
Economia de l'Empresa
Fonaments del Sector Turístic i Hoteler
Primera Llengua Estrangera I (anual)
Habilitats Informàtiques i d'Estudi
Alimentació, Higiene i Seguretat Alimentària
Dret
Estadística Aplicada
Comptabilitat General
Segona Llengua Estrangera I (anual)
Gestió dels Recursos Humans a la Indústria Hotelera
Direcció i Gestió d'Allotjament I
Direcció i Gestió de Cuina I
Direcció i Gestió de Restauració I
Primera Llengua Estrangera II (anual)
Anàlisi d'Instal·lacions, Equips i Manteniment
Direcció i Gestió d'Allotjament II
Direcció i Gestió de Cuina II
Direcció i Gestió de Restauració II
Segona Llengua Estrangera II (anual)
3r curs 4t curs
Màrqueting (*)
Comptabilitat de Gestió Hotelera
Direcció de Personal i Relacions Laborals
Primera Llengua Estrangera III (anual)
Segona Llengua Estrangera III (anual)
Gestió Financera de l'Empresa Hotelera
Seguretat i Prevenció Hotelera
Geografia Turística i Econòmica (*)
Pràctiques Externes (anual)
Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per obtenir una menció cal cursar 30 crèdits de les assignatures de menció .

4t curs  
- Temes de Direcció Hotelera / 6 cr.
- Temes de Turisme / 6 cr. (*)
- Tercera Llengua Estrangera II / 6 cr.
- Comercialització Electrònica al Sector Hoteler / 3 cr. (*)
- Gestió de la Qualitat i Mediambient / 6 cr. (*)
- Arquitectura i Disseny d'Establiments d'Hostaleria / 3 cr.
- Segona Llengua Estrangera IV / 6 cr.
- Pràctiques Nacionals i Internacionals / 12 cr.
- Màrqueting d'Hotels i de Restaurants / 3 cr.
- Publicitat i Relacions Públiques / 6 cr. (*)
- Gestió de Vendes i Revenue Management / 3 cr.
- Organització Hotelera i Atenció al Client / 6 cr. (*)
- Mètodes i Tècniques de Recerca / 3 cr.
Menció en Direcció d'Empreses Hoteleres Internacionals Menció en Direcció d'Empreses de Restauració
- Primera Llengua Estrangera IV / 6 cr.
- Tercera Llengua Estrangera I / 6 cr.
- Creació d'Empreses i Innovació / 3 cr. (*)
- Gestió Corporativa / 6 cr.
- Direcció Internacional de Grups Hotelers / 6 cr.
- Gestió i Organització de Congressos i Convencions / 3 cr.
- Control de Gestió / 6 cr.
- Gestió d'Empreses d'Oci / 6 cr.
- Dret de l'Empresa Hotelera / 6 cr.
- Sistemes d'Informació i de Gestió al Sector Hoteler / 6 cr.
- Direcció Estratègica i Comercial
d'Hotels / 6 cr.
- Estratègies de Comunicació i Directives en la Gestió Hotelera / 6 cr.
- Primera Llengua Estrangera IV / 6 cr.
- Tercera Llengua Estrangera I / 6 cr.
- Direcció d'Empreses de Restauració / 6 cr.
- Gastronomia i Enologia / 6 cr.
- Parcs Temàtics d'Oci i Animació / 3 cr. (*)
- Col·lectivitats i Càtering / 6 cr.
- Restauració Moderna / 3 cr.
- Gestió de Compres, Aprovisionaments i Estocs / 3 cr.
- Direcció Estratègica i Comercial d'Hotels / 6 cr.
- Pràctiques de Restauració / 6 cr.
- Sistemes d'Informació i de Gestió al Sector Hoteler / 6 cr.

(*) Docència en anglès

 

Es convaliden des de 27 fins a 60 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Administració i Finances (LOGSE i LOE), Comerç Internacional (LOGSE i LOE), Gestió Comercial i Màrqueting, Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments, Allotjament, Direcció de Cuina, Direcció de Serveis de Restauració, Gestió d'Allotjament Turístic, Guia, Informació i Assistència Turístiques, Informació i Comercialització Turístiques, Restauració i Gestió de Vendes i Espais Comercials. Més informació.