Pla d'estudis Grau en Direcció Hotelera

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Direcció Hotelera

Horaris

La docència s'imparteix en torn de matí. Consulteu els horaris aquí:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/horaris-i-calendaris-d-examens-1345715379854.html

 

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60 (*)    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

(*) D'aquests, 12 crèdits corresponen a Pràctiques Externes.

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet.

Mencions

Menció en Direcció d'Empreses Hoteleres Internacionals (DEHI)
Menció en Direcció d'Empreses de Restauració (DER)

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

 

1r curs 2n curs
Economia
Economia de l'Empresa
Fonaments del Sector Turístic i Hoteler
Primera Llengua Estrangera I (anual)
Habilitats Informàtiques i d'Estudi
Alimentació, Higiene i Seguretat Alimentària
Dret
Estadística Aplicada
Comptabilitat General
Segona Llengua Estrangera I (anual)
Gestió dels Recursos Humans a la Indústria Hotelera
Direcció i Gestió d'Allotjament I
Direcció i Gestió de Cuina I
Direcció i Gestió de Restauració I
Primera Llengua Estrangera II (anual)
Anàlisi d'Instal·lacions, Equips i Manteniment
Direcció i Gestió d'Allotjament II
Direcció i Gestió de Cuina II
Direcció i Gestió de Restauració II
Segona Llengua Estrangera II (anual)
3r curs 4t curs
Màrqueting (*)
Comptabilitat de Gestió Hotelera
Direcció de Personal i Relacions Laborals
Primera Llengua Estrangera III (anual)
Segona Llengua Estrangera III (anual)
Gestió Financera de l'Empresa Hotelera
Seguretat i Prevenció Hotelera
Geografia Turística i Econòmica (*)
Pràctiques Externes (anual)
Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per obtenir una menció cal cursar 30 crèdits de les assignatures de menció .

4t curs  
- Temes de Direcció Hotelera / 6 cr.
- Temes de Turisme / 6 cr. (*)
- Tercera Llengua Estrangera II / 6 cr.
- Comercialització Electrònica al Sector Hoteler / 3 cr. (*)
- Gestió de la Qualitat i Mediambient / 6 cr. (*)
- Arquitectura i Disseny d'Establiments d'Hostaleria / 3 cr.
- Segona Llengua Estrangera IV / 6 cr.
- Pràctiques Nacionals i Internacionals / 12 cr.
- Màrqueting d'Hotels i de Restaurants / 3 cr.
- Publicitat i Relacions Públiques / 6 cr. (*)
- Gestió de Vendes i Revenue Management / 3 cr. (*)
- Organització Hotelera i Atenció al Client / 6 cr. (*)
- Mètodes i Tècniques de Recerca / 3 cr.
Menció en Direcció d'Empreses Hoteleres Internacionals Menció en Direcció d'Empreses de Restauració
- Primera Llengua Estrangera IV / 6 cr.
- Tercera Llengua Estrangera I / 6 cr.
- Creació d'Empreses i Innovació / 3 cr. (*)
- Gestió Corporativa / 6 cr. (*)
- Direcció Internacional de Grups Hotelers / 6 cr.
- Gestió i Organització de Congressos i Convencions / 3 cr.
- Control de Gestió / 6 cr.
- Gestió d'Empreses d'Oci / 6 cr.
- Dret de l'Empresa Hotelera / 6 cr.
- Sistemes d'Informació i de Gestió al Sector Hoteler / 6 cr.
- Direcció Estratègica i Comercial
d'Hotels / 6 cr.
- Estratègies de Comunicació i Directives en la Gestió Hotelera / 6 cr.
- Primera Llengua Estrangera IV / 6 cr.
- Tercera Llengua Estrangera I / 6 cr.
- Direcció d'Empreses de Restauració / 6 cr.
- Gastronomia i Enologia / 6 cr.
- Parcs Temàtics d'Oci i Animació / 3 cr. (*)
- Col·lectivitats i Càtering / 6 cr.
- Restauració Moderna / 3 cr.
- Gestió de Compres, Aprovisionaments i Estocs / 3 cr.
- Direcció Estratègica i Comercial d'Hotels / 6 cr.
- Pràctiques de Restauració / 6 cr.
- Sistemes d'Informació i de Gestió al Sector Hoteler / 6 cr.

(*) Docència en anglès