Accés Grau en Direcció Hotelera

Taula d’accés

Els estudiants que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0.1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments Artístics (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Lengua i Cultura Llatines (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0.1) 
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Es convaliden des de 27 fins a 60 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Administració i Finances (LOGSE i LOE), Comerç Internacional (LOGSE i LOE), Gestió Comercial i Màrqueting, Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments, Allotjament, Direcció de Cuina, Direcció de Serveis de Restauració, Gestió d'Allotjament Turístic, Guia, Informació i Assistència Turístiques, Informació i Comercialització Turístiques, Restauració i Gestió de Vendes i Espais Comercials. Més informació.
 


Retitulació al grau en Direcció Hotelera
Els graduats en Direcció Hotelera (títol propi) poden obtenir el grau en Direcció Hotelera si cursen l'itinerari de retitulació previst.

 

Codi de preinscripció

21107

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants amb interès per formar-se com a professionals polivalents amb una clara motivació per la indústria hotelera i de la restauració i les característiques següents:

 • Bona capacitat comunicativa, organitzativa i comercial.
 • Actitud col·laboradora i de treball en equip.
 •  Alta consideració de la importància de l'excel·lència del servei dins dels diversos àmbits del sector.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).