Pla d'estudis Grau en Traducció i Interpretació

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101482 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

 101480 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès)

 101481 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (francès)

 101479 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

 101477 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès)

 101478 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (francès)

 101476 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

 101468 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)

 104661 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)

 101474 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)

 101472 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)

 101471 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)

 101470 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)

 101469 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)

 101475 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)

 101467 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

 101459 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)

 104662 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)

 101465 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)

 101463 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)

 101462 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)

 101461 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)

 101460 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)

 101466 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)

 101284 - Idioma castellà per a traductors i intèrprets 1

 101283 - Idioma català per a traductors i intèrprets 1

 101437 - Iniciació a la traducció B-A (alemany-castellà)

 101436 - Iniciació a la traducció B-A (alemany-català)

 101433 - Iniciació a la traducció B-A (anglès-castellà)

 101432 - Iniciació a la traducció B-A (anglès-català)

 101435 - Iniciació a la traducció B-A (francès-castellà)

 101434 - Iniciació a la traducció B-A (francès-català)

 101483 - Introducció a les tecnologies de la traducció i de la interpretació

 101282 - Llengua castellana per a traductors i intèrprets 1

 101281 - Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1

2n curs

 101485 - Documentació aplicada a la traducció i a la interpretació

 101287 - Història de la traducció i de la interpretació

 101512 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (alemany)

 101510 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (anglès)

 101511 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès)

 101509 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (alemany)

 101507 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (anglès)

 101508 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (francès)

 101428 - Idioma català per a traductors i intèrprets 2

 101412 - Idioma i traducció C1 (alemany)

 101404 - Idioma i traducció C1 (àrab)

 101410 - Idioma i traducció C1 (francès)

 101408 - Idioma i traducció C1 (italià)

 101407 - Idioma i traducció C1 (japonès)

 101406 - Idioma i traducció C1 (portuguès)

 101405 - Idioma i traducció C1 (rus)

 101411 - Idioma i traducció C1 (xinès)

 101403 - Idioma i traducció C2 (alemany)

 101395 - Idioma i traducció C2 (àrab)

 101401 - Idioma i traducció C2 (francès)

 101399 - Idioma i traducció C2 (italià)

 101398 - Idioma i traducció C2 (japonès)

 101397 - Idioma i traducció C2 (portuguès)

 101396 - Idioma i traducció C2 (rus)

 101402 - Idioma i traducció C2 (xinès)

 101427 - Llengua castellana per a traductors i intèrprets 2

 101426 - Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2

 101285 - Traducció A-A

 101345 - Traducció B-A 1 (alemany-castellà)

 101344 - Traducció B-A 1 (alemany-català)

 101341 - Traducció B-A 1 (anglès-castellà)

 101340 - Traducció B-A 1 (anglès-català)

 101343 - Traducció B-A 1 (francès-castellà)

 101342 - Traducció B-A 1 (francès-català)

 101339 - Traducció B-A 2 (alemany-castellà)

 101338 - Traducció B-A 2 (alemany-català)

 101335 - Traducció B-A 2 (anglès-castellà)

 101334 - Traducció B-A 2 (anglès-català)

 101337 - Traducció B-A 2 (francès-castellà)

 101336 - Traducció B-A 2 (francès-català)

3r curs

 101449 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Anglès)

 101450 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Francès)

 101358 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany)

 101394 - Idioma i traducció C3 (alemany)

 101386 - Idioma i traducció C3 (àrab)

 101392 - Idioma i traducció C3 (francès)

 101390 - Idioma i traducció C3 (italià)

 101389 - Idioma i traducció C3 (japonès)

 101388 - Idioma i traducció C3 (portuguès)

 101387 - Idioma i traducció C3 (rus)

 101393 - Idioma i traducció C3 (xinès)

 101385 - Idioma i traducció C4 (alemany)

 101377 - Idioma i traducció C4 (àrab)

 101383 - Idioma i traducció C4 (francès)

 101381 - Idioma i traducció C4 (italià)

 101380 - Idioma i traducció C4 (japonès)

 101379 - Idioma i traducció C4 (portuguès)

 101378 - Idioma i traducció C4 (rus)

 101384 - Idioma i traducció C4 (xinès)

 101438 - Iniciació a la interpretació

 101351 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-castellà)

 101350 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-català)

 101347 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-castellà)

 101346 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-català)

 101349 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-castellà)

 101348 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-català)

 101516 - Tecnologies de la traducció i la interpretació

 101286 - Teoria de la traducció i de la interpretació

 101488 - Terminologia aplicada a la traducció i la interpretació

 101333 - Traducció B-A 3 (alemany-castellà)

 101332 - Traducció B-A 3 (alemany-català)

 101329 - Traducció B-A 3 (anglès-castellà)

 101328 - Traducció B-A 3 (anglès-català)

 101331 - Traducció B-A 3 (francès-castellà)

 101330 - Traducció B-A 3 (francès-català)

 101318 - Traducció inversa (castellà-alemany)

 101316 - Traducció inversa (castellà-anglès)

 101317 - Traducció inversa (castellà-francès)

 101315 - Traducció inversa (català-alemany)

 101313 - Traducció inversa (català-anglès)

 101314 - Traducció inversa (català-francès)

4t curs

 103689 - Idioma i traducció C5 (alemany)

 103690 - Idioma i traducció C5 (àrab)

 103692 - Idioma i traducció C5 (francès)

 103694 - Idioma i traducció C5 (italià)

 103695 - Idioma i traducció C5 (japonès)

 103696 - Idioma i traducció C5 (portuguès)

 103697 - Idioma i traducció C5 (rus)

 103691 - Idioma i traducció C5 (xinès)

 101367 - Idioma i traducció C6 (alemany)

 101359 - Idioma i traducció C6 (àrab)

 101365 - Idioma i traducció C6 (francès)

 101363 - Idioma i traducció C6 (italià)

 101362 - Idioma i traducció C6 (japonès)

 101361 - Idioma i traducció C6 (portuguès)

 101360 - Idioma i traducció C6 (rus)

 101366 - Idioma i traducció C6 (xinès)

 103557 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Castellà)

 103558 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Català)

 103559 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Castellà)

 103560 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Català)

 103561 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Castellà)

 103562 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Català)

 103698 - Treball de fi de grau

Optatives

 101431 - Edició i revisió de textos (A - castellà)

 101430 - Edició i revisió de textos (A - català)

 101455 - Expressió oral A per a intèrprets (castellà)

 101454 - Expressió oral A per a intèrprets (català)

 101451 - Expressió oral B per a intèrprets (anglès)

 101354 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Portuguès)

 103960 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Català)

 106409 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació D (Romanès)

 101513 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (anglès)

 101476 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

 101468 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)

 104661 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)

 101474 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)

 101472 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)

 101471 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)

 101470 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)

 101469 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)

 101475 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)

 101467 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

 101459 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)

 104662 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)

 101465 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)

 101463 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)

 101462 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)

 101461 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)

 101460 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)

 101466 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)

 106403 - Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern)

 106405 - Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Romanès)

 106404 - Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern)

 106406 - Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Romanès)

 101458 - Introducció a les institucions nacionals i internacionals per a traductors i intèrprets

 101484 - Lingüística aplicada a la traducció

 101423 - Literatura A per a traductors (castellà)

 101415 - Literatura estrangera per a traductors (portuguès)

 101425 - Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (castellà)

 101424 - Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català)

 101457 - Mediació social per a traductors i intèrprets

 101443 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)

 101456 - Pràctiques externes

 101440 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)

 101327 - Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà)

 101320 - Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-castellà)

 101319 - Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-català)

 105022 - Traducció Especialitzada B (alemany) - A

 105021 - Traducció Especialitzada B (francès) - A

 101310 - Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès)

 101307 - Traducció inversa especialitzada (català-anglès)

 101301 - Traducció jurídica i financera B-A (anglès-castellà)

 101300 - Traducció jurídica i financera B-A (anglès-català)

 101295 - Traducció literària B-A (anglès-castellà)

 101294 - Traducció literària B-A (anglès-català)

 105024 - Traducció Literària i Editorial B (alemany) - A

 105023 - Traducció Literària i Editorial B (francès) - A

 101289 - Traducció tècnica i científica B-A (anglès-castellà)

 101288 - Traducció tècnica i científica B-A (anglès-català)