Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs. La matrícula de primer curs es fa de manera presencial a les aules informàtiques amb el suport del personal de la gestió acadèmica.

Sessió informativa de matrícula

Dia: 12 de juliol de 2019
Hora: 10h
Lloc: aula M5-002

La sessió de benvinguda està adreçada als estudiants de nou accés. S’explicaran algunes característiques específiques del grau.

Dates de matrícula

Recolliu prèviament la documentació de matrícula al Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Medicina
La matrícula és presencial a l'aula d'informàtica
Recordeu portar la documentació necessària (formulari matrícula, ordre SEPA, gratuïtats...)

Convocatòria Juny 2019
Assignats en 1ª preferència: del 15 al 18 de juliol de 2019         11 juliol publicació del llistat
Assignació definitiva i reclamacions: 18 de juliol de 2019        17 juliol publicació del llistat 
2ª assignació de places: del 25 al 29 de juliol de 2019                24 juliol publicació del llistat
1ª reassignació de juny: 5 i 6 de setembre de 2019                  3 setembre publicació del llistat

No es pot garantir que l’alumne/a, que no vingui el dia i hora que té assignat, pugui fer la matrícula.
En cas de no poder venir a la sessió assignada i venir a una altra (sempre dins del període de matrícula assignat en funció de la preferència) s’haurà d’esperar segons la disponibilitat de l’aula de matrícula.

Matrícula amb la condició de becaris: presentar el dia de matrícula l'acreditació de caràcter econòmic

Lloc

Aula d'informàtica de la Facultat de Medicina 
Adreça: Edifici M, Av. de Can Domènech, 08193 Bellaterra, Barcelona
 

Acollida d'estudiants i inici de curs

Data d'inici de curs: consulta l'horari de 1r curs 
Trobaràs més informació a Horaris, exàmens i guies docents

Més informació

Autoritzacions per a la matrícula
En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del DNI de la persona autoritzada; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Si tens estudis universitaris iniciats pots sol·licitar el reconeixement de crèdits: 
Juliol                  Del 15 de juliol al 9 de setembre de 2019 (amb dret a ampliar la matrícula)
Setembre           Del 10 de setembre al 31 d'octubre de 2019 (sense dret a ampliar la matrícula)
Caldrà aportar la sol·licitud, abonar a la gestió acadèmica la taxa de 54,54 euros amb targeta, i aportar la documentació (certificat acadèmic, programes i pla d'estudis, tot segellat)

Anul·lació de matrícula
Data límit per sol·licitar-ho: 22 d'octubre de 2019
Alumnes admesos a uns altres estudis, per reassignació, en el procés de preinscripció, feu-nos arribar:
- Sol·licitud d’anul·lació
- Fotocòpia de la matrícula del centre on t'han reassignat la plaça, document acreditatiu del pagament de la matrícula i una carta d’assignació definitiva
A ga.medicina@uab.cat
O per correu postal a:  Gestió Acadèmica  -  Facultat de Medicina  -   Universitat Autònoma de Barcelona  -   08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Altres tràmits (Ordre SEPA, modificació matrícula...)
Formularis
Calendari administratiu (consulta els terminis)

Informació relacionada

Alumnes esportistes
Els alumnes admesos que:
  • Pertanyin al Pla ADO (ajut a l'esportista olímpic/a), DAN (esportista d'alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català), han de realitzar una tutoria despatx M6/106 (Rosa Mirapeix) abans de la matrícula.
  • La resta d'alumnes que no pertanyin al grup anterior, però practiquin algun esport amb una alta dedicació, han d'enviar mail a Rosa.Mirapeix@uab.cat abans de la matrícula
Alumnes amb discapacitat i/o Necessitats Educatives Específiques:
Per garantir l'accessibilitat als estudis i a la facultat dels alumnes amb discapacitat i/o NEE, la UAB disposa del Servei d'atenció a la discapacitat - PIUNE. Aquests alumnes poden contactar al servei a través del correu fas.piune@uab.cat o bé al telèfon 93 581 26 97