Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en el coneixement i la gestió de les relacions econòmiques, culturals i polítiques amb la Xina, el Japó i Corea

 • Facultat de Traducció i d'Interpretació
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: Xinès: 40
  Japonès: 40

 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,506 Japonès / 8,780 Xinès
 • Preu per crèdit: 35,77 euros
 • Idioma: - Català (34%), castellà (33%) i anglès (33%) (llengües vehiculars).
  - Xinès i japonès (cal escollir-ne una com a primera llengua estrangera, i l'altra es pot escollir com a segona o tercera llengua estrangera).
  - Coreà (com a segona o tercera llengua estrangera).

 • Calendari Acadèmic 2019-2020
 • Modalitat: Presencial.

La Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB és un centre a l’avantguarda en l’estudi i la recerca sobre l’Àsia oriental, la primera d’oferir aquest grau a l’Estat i l’única del sistema universitari català.

El grau en Estudis d’Àsia Oriental és l’únic que inclou estudis de llengua xinesa, japonesa i coreana, amb assignatures en anglès i tres mencions diferents. Uns estudis oberts al món, que fan de la interculturalitat i l’aprenentatge de llengües els pilars de la formació dels professionals del futur:

 • Amb pràctiques curriculars en empreses nacionals i asiàtiques, institucions públiques i privades, fundacions oficials i organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre.
 • Amb el nombre més gran de convenis d’intercanvi i mobilitat d’estudiants signats amb les principals universitats de la Xina, el Japó i Corea del Sud, i amb reconeguts centres acadèmics europeus.
 • Amb un ampli equip docent format per professorat especialista i professorat natiu, amb un elevat nombre d’alumnes estrangers i unes instal·lacions excepcionals.
 • En estreta col·laboració amb institucions oficials com la Fundació Institut Confuci de Barcelona (Xina), la Fundación Japón (Japó) i la Fundació Institut Sejong de Barcelona (Corea del Sud).
 • Amb una formació acadèmica d’excel·lència, interdisciplinària i marcadament enfocada a atendre les demandes del mercat laboral nacional, europeu i internacional.

Sortides professionals

Els principals sectors d'ocupació són:

 • Intermediació en les relacions econòmiques, comercials, polítiques, socials, culturals i lingüístiques entre la regió de l'Àsia oriental i el nostre entorn.
 • Assessoria, consultoria i anàlisi especialitzada per a empreses i corporacions transnacionals, agències comercials, departaments exportadors i de promoció, equips directius i diplomàtics, fundacions i institucions oficials, administracions públiques.
 • Comunicació institucional, mitjans de comunicació, món editorial, empreses de continguts i serveis, gestió, promoció i emprenedoria cultural, turisme.
 • Organismes internacionals, organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre, cooperació internacional.
 • Docència a diversos nivells en relació amb l'Àsia oriental i les seves llengües.
 • Centres d'estudi i recerca acadèmica.

"Gràcies a aquest grau he fet realitat el somni d’aprendre japonès i viure a Kyoto com a becària d’estudis JASSO del govern japonès."
Àngela Aubanell

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Actualment la facultat compta amb unes 300 entitats col·laboradores per aquest programa.

Podeu consultar més informació a l'apartat de Pràctiques.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis d'Àsia Oriental Accedir a l'apartat de El grau en xifres