Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Presentació

Grau de Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
Aquest grau té com a objectiu la formació de professionals en el camp de la matemàtica aplicada i computacional i l’anàlisi de dades, amb un caràcter eminentment pràctic.

Ofereix una formació sòlida en matemàtiques, física, estadística, mètodes numèrics, computació i computació quàntica des d’una visió integrada i conjunta. I proporciona, a les persones titulades, habilitats i destreses analiticoabstractes, algoritmicocomputacionals i en el maneig quantitatiu de la informació, per resoldre problemes reals.

El factor diferencial del grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la UAB consisteix en el fet que, mentre altres graus de ciència de dades del sistema universitari català s’adrecen a la manipulació i l’explotació de dades amb eines i algorismes ja existents, nosaltres formem professionals capaços de desenvolupar nous algorismes i eines per a l’optimització, la modelització i el tractament de dades complexes.

A més, la UAB té un campus universitari multidisciplinari que constitueix el que anomenem un campus lab, un laboratori per a l’aplicació pràctica de l’anàlisi de dades en diversos àmbits: dades sanitàries, biològiques, financeres, socials, etc.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb gust per l’abstracció, el raonament lògic i l’aplicació pràctica mitjançant la modelització; aficionada a les matemàtiques, la física i la computació, i que tingui curiositat per la ciència en general. Ha de ser tenaç i amb capacitat de treball i considerar un repte la resolució de problemes.

Cal que l’estudiant hagi cursat Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s’hagi examinat d’aquesta matèria a les PAU.

Sortides professionals

Les persones graduades estaran capacitades per desenvolupar activitats en empreses, centres de recerca i organismes oficials de generació i gestió de dades, així com de modelització, simulació i consultoria científica.

Hauran adquirit una formació que els permetrà adaptar-se a problemes actuals i de futur, entendre cada problema particular i modelar i proposar prediccions rigoroses ad hoc.

Els cinc grans àmbits d’aplicació són:
  • Administracions públiques.
  • Ciències de la salut i naturals.
  • Economia i finances.
  • Indústria i serveis.
  • Docència i recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: exàmens teòrics, exàmens pràctics, lliurament de treballs i problemes, lliurament d’exercicis, presentacions orals, pràctiques.

Calendari Acadèmic 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21122
40 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (60%), anglès (30%) i castellà (10%)
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició