Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Aquest grau té com a objectiu la formació de professionals en el camp de la matemàtica aplicada i computacional i l’anàlisi de dades, amb un caràcter eminentment pràctic

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 40
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,666
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (60%), castellà (25%) i anglès (15%) i

   

 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

Grau de Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

El grau ofereix una formació sòlida en matemàtiques, física, estadística, mètodes numèrics, computació i computació quàntica des d’una visió integrada i conjunta. I proporciona, a les persones titulades, habilitats i destreses analiticoabstractes, algoritmicocomputacionals i en el maneig quantitatiu de la informació, per resoldre problemes reals.

El factor diferencial del grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la UAB consisteix en el fet que, mentre altres graus de ciència de dades del sistema universitari català s’adrecen a la manipulació i l’explotació de dades amb eines i algorismes ja existents, nosaltres formem professionals capaços de desenvolupar nous algorismes i eines per a l’optimització, la modelització i el tractament de dades complexes.

A més, la UAB té un campus universitari multidisciplinari que constitueix el que anomenem un campus lab, un laboratori per a l’aplicació pràctica de l’anàlisi de dades en diversos àmbits: dades sanitàries, biològiques, financeres, socials, etc.

Sortides professionals

Les persones graduades estaran capacitades per desenvolupar activitats en empreses, centres de recerca i organismes oficials de generació i gestió de dades, així com de modelització, simulació i consultoria científica.

Hauran adquirit una formació que els permetrà adaptar-se a problemes actuals i de futur, entendre cada problema particular i modelar i proposar prediccions rigoroses ad hoc.

Els cinc grans àmbits d’aplicació són:
 • Administracions públiques.
 • Ciències de la salut i naturals.
 • Economia i finances.
 • Indústria i serveis.
 • Docència i recerca.

Programes de mobilitat

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació