Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
10,134
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències  5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 
---
6,060

Codi de preinscripció

21122

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb gust per l’abstracció, el raonament lògic i l’aplicació pràctica mitjançant la modelització; aficionada a les matemàtiques, la física i la computació, i que tingui curiositat per la ciència en general. Ha de ser tenaç i amb capacitat de treball i considerar un repte la resolució de problemes.

Cal que l’estudiant hagi cursat Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s’hagi examinat d’aquesta matèria a les PAU.

Formació complementària

Cursos propedèutics, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:
 • Física per a científics
 • Química per a científics
 • Matemàtiques per a físics i matemàtics