Accés Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències Generals (0,1)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,1)
11,854
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21122

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb gust per l’abstracció, el raonament lògic i l’aplicació pràctica mitjançant la modelització; aficionada a les matemàtiques, la física i la computació, i que tingui curiositat per la ciència en general. Ha de ser tenaç i amb capacitat de treball i considerar un repte la resolució de problemes.

Cal que l’estudiant hagi cursat Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s’hagi examinat d’aquesta matèria a les PAU.

Formació complementària

Cursos preparatoris, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:

 • Física per a les ciències (nivell bàsic) (15h)
 • Química per a les ciències (15h)
 • Matemàtiques per a les ciències (20h)
 • Física per a les ciències (nivell consolidació) (15h)
 • Introducció a la programació: llenguatge Python (21h)

Més informació aquí i aquí

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).