Matrícula Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Matrícula de 1r curs, pas a pas

La matrícula de primer curs es fa online, sense que et calgui sortir de casa. 

Si encara no ho has fet, consulta el Pas a pas per fer la matrícula de 1r curs, on t'expliquem de manera general com funciona la matrícula online de nou accés. En aquesta pàgina, tens les informacions de matrícula que has de tenir en compte específicament en el teu grau. 

Si us plau, llegeix amb atenció tota la informació abans de fer la teva matrícula online.

Sessió informativa de matrícula

Informació per a la Matrícula Alumnes 1er Curs

Dijous 14 de juliol de 2022 11.00 h (Online) 

Dates de matrícula

Suport (atenció de 9-14h)

93 581 2280

ga.ciencies@uab.cat

 

1a Assignació *
Alumnat assignat en 1a preferència: del 15 al 20 de juliol de 2022 . Consulta dia i hora a partir de la qual pots formalitzar l'automatrícula.

Alumnat assignat en altres preferències que accepten com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit "Assignació definitiva": 20 de juliol de 2022. Consulta l'hora a partir de la qual pots formalitzar l'automatrícula.

* L'alumnat que no es matriculi el dia i hora assignats perdrà la plaça definitivament.


2a Assignació *
Del 26 al 28 de juliol de 2022. Consulta dia i hora a partir de la qual pots formalitzar l'automatrícula.

* L'alumnat que no es matriculi el dia i hora assignats perdrà la plaça definitivament.


1a Reassignació de juny*

5 i 6 de setembre de 2022. Consulta dia i hora a partir de la qual pots formalitzar l'automatrícula.

* L'alumnat que no es matriculi el dia i hora assignats perdrà la plaça definitivament.


Assignació setembre*

28 de setembre de 2022. Consulta l'hora a partir de la qual pots formalitzar l'automatrícula.

* L'alumnat que no es matriculi el dia i hora assignats perdrà la plaça definitivament.

Acollida d'estudiants i inici de curs

Acollida: Dijous dia 8 de setembre de 2022

Inici de curs: Dilluns dia 12 de setembre de 2022

Més informació

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació. 
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 7 de setembre.


Identitat digital

Per a fer tràmits administratius necessitaràs disposar d'una identificació digital (p.ex. idCAT o equivalent).
Si encara no la tens, consulta aquí com obtenir-la i utilitzar-la per a fer sol·licituds i tràmits durant la teva vida acadèmica.


Guia de l'estudiant

A la Guia de l'estudiant trobaràs totes les dates i informació sobre els teus estudis.
Consulta les Dates destacades 2022/2023 de l'apartat Agenda i la resta d'informació.


Tallers preparatoris / Cursos propedèutics

Aquests tallers o cursos van dirigits a l'alumnat que comença primer curs i que necessita reforçar, fer un repàs, millorar mètodes d'aprenentatge, etc de determinades matèries.
Són cursos opcionals, fora de la matrícula oficial del grau i no donen dret al reconeixement de crèdits dins del grau.
Pots consultar tota la informació a la web (horaris, preu, contingut,...).


Enquesta de matrícula

En acabar de formalitzar la matrícula, contesta l'Enquesta de matrícula que tindràs a la teva disposició a l'apartat Enquestes.

Informació relacionada

Formulari de prematrícula
Conseqüències de l'impagament de la matrícula
Ordre de Domiciliació
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Inici de les classes

12 de setembre de 2022. 

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens