Matrícula Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 21 de juliol al 5 de setembre de 2022

Verificació de l'horari d'automatrícula

Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

12 de setembre de 2022

Informació relacionada

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens: 

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació. 
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 7 de setembre
 

Treball de Fi de Grau 
Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula. 

Defensa febrer 2023: data límit de matrícula 3 d’octubre de 2022
Defensa juny: data límit de matrícula  20 de febrer de 2023

Defensa setembre 2023: data límit de matrícula  31 de març de 2023

Informació TFG Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Pràctiques Externes  

L’assignatura de Pràctiques¿s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Ordre SEPA de Domiciliació

Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques

 

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens