Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 15 de juliol al 6 de setembre de 2019
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Avisos importants

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens:
Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica. o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

Important !
L'alumnat que es matriculi a aquesta titulació, haurà de portar un ordinador portàtil per al seguiment de les classes de des l'inici de curs.

 

Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

9 de setembre  de 2019

Informació relacionada

Calendari d'automatrícula GRAU curs 2019/2020
Informació Taxes Matrícula
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens