Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104381 - Àlgebra Lineal  CAT ENG

104388 - Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics  CAT

104387 - Càlcul en Diverses Variables  CAT

104382 - Càlcul en Una Variable  CAT

104390 - Càlcul Numèric  CAT ESP ENG

104384 - Fonaments de Computadors  CAT

104383 - Iniciació a la Programació  CAT

104386 - Probabilitat  CAT

104389 - Programació Orientada als Objectes  CAT

104385 - Programari de Sistema  CAT

Optatives

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT