Accés Grau en Microbiologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,728
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 6,438 - Concordant / 7,625 - No concordant
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 7,200
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21050

Perfil de l’estudiant

El grau s'adreça a estudiants amb interès per conèixer els microorganismes, estudiar-ne la biologia i descobrir quines són les seves relacions amb els altres organismes i com afecten les nostres vides i el nostre planeta.
També s'adreça a estudiants amb un interès professional en l'àmbit de la recerca bàsica o en el món de les indústries agroalimentària, farmacèutica, mediambiental, de diagnòstic i en el món sanitari (humà, animal i vegetal), tant en el seu vessant de producció i anàlisi com en el d'investigació i desenvolupament relacionats amb la microbiologia.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Formació complementària

  • Física per a les ciències (15h).
  • Matemàtiques per a les ciències (15h).
  • Química per a les ciències (15h).

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives per les adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Microbiologia pels alumnes que vulguin canviar d'estudis:

Taula de Biologia a Microbiologia
Taula de Biologia Ambiental a Microbiologia
Taula de Bioquímica a Microbiologia
Taula de Biotecnologia a Microbiologia
Taula de Ciències Biomèdiques a Microbiologia
Taula de Genètica a Microbiologia

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).