Grau en Microbiologia

El poder del món invisible: de l’estudi de la biologia dels microorganismes a les seves múltiples aplicacions en l’àmbit sanitari, agroalimentari, ambiental i biotecnològic

Informació general

 • Facultat de Biociències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 60
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,018
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: català (75%), castellà (21%) i anglès (4%).

 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

El grau en Microbiologia t’ofereix una formació que et permetrà esdevenir un professional amb un profund coneixement dels microorganismes (procariotes, eucariotes i virus) i del seu paper clau en el cicle dels nutrients, en els processos de biodegradació i biodeterioració, en el canvi climàtic, en la manufactura i el deteriorament d’aliments i en l’etiologia i el control de malalties, entre d’altres, i de les seves múltiples aplicacions, que s’estenen a una gran diversitat d’àmbits, com ara el sanitari, l’agroalimentari, l’ambiental i el biotecnològic.

Aquests estudis reflecteixen la diversitat i l’excel·lència en recerca dins del personal docent que els imparteix, i et permetran adquirir una gran experiència teòrica i pràctica en tots els aspectes de la microbiologia.

T’oferim uns estudis que s’imparteixen a universitats de prestigi d’arreu del món, com ara la Universitat d’Aberdeen a Escòcia o la Universitat de Dublín a Irlanda, i la UAB és l’única que te’ls brinda al nostre país. 

Sortides professionals

Un microbiòleg/loga és un/a científic/a que estudia la biologia dels microorganismes, les seves interaccions amb l'espècie humana, amb altres éssers vius i amb el medi ambient, així com les aplicacions dels microorganismes.
La microbiologia abasta diferents àmbits, des de la fisiologia microbiana fins a la microbiologia ambiental, o la virologia i la microbiologia clínica.

Com a professional de la microbiologia podràs dur a terme tasques extraordinàriament variades, com ara les que es detallen a continuació:

 • Dins de l'àrea sanitària podràs treballar en hospitals públics i privats i en laboratoris de diagnòstic microbiològic.
 • En l'àmbit industrial podràs dedicar-te a millorar i innovar els processos productius, a analitzar l'eficiència de producció o a controlar i garantir la qualitat i seguretat del producte en el sector alimentari, cosmètic, farmacèutic, agrícola, etc.
 • En l'àrea veterinària podràs encarregar-te del diagnòstic i control de malalties animals.
 • En el camp de la microbiologia ambiental podràs intervenir en la gestió sostenible de residus, en la determinació de la qualitat de l'aigua o en l'impacte ambiental dels processos industrials, entre d'altres.
 • Les teves possibilitats d'ocupació també inclouen l'assessoria i consultoria de projectes de recerca, i les activitats relacionades amb la docència, la difusió científica i la recerca bàsica.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Microbiologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació