Pla d'estudis Grau en Microbiologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100991 - Biologia Animal

 107541 - Biologia Cel·lular

 107540 - Biologia Vegetal

 100999 - Bioquímica

 107544 - Genètica

 101001 - Matemàtiques

 101023 - Química

 107543 - Botànica

 107542 - Histologia Animal

 100980 - Laboratori Integrat I

 100979 - Laboratori Integrat II

 101025 - Microbiologia

2n curs

 101000 - Bioinformàtica

 100988 - Ecologia

 100998 - Tècniques Instrumentals

 100986 - Biologia Molecular d'Eucariotes

 101027 - Diversitat de Procariotes

 101020 - Ecologia Microbiana

 101019 - Fisiologia i Metabolisme Microbià

 101008 - Immunologia

 100978 - Laboratori Integrat III

 100977 - Laboratori Integrat IV

 101024 - Protistologia

 101002 - Virologia

3r curs

 100985 - Biologia Molecular de Procariotes

 101022 - Bioreactors

 101021 - Bioseguretat i Normatives

 100981 - Enginyeria Genètica de Microorganismes

 101011 - Epidemiologia de les Malalties Infeccioses

 100976 - Laboratori Integrat V

 100975 - Laboratori Integrat VI

 101026 - Micologia

 101015 - Microbiologia Ambiental

 101006 - Microbiologia Clínica

 101005 - Microbiologia dels Aliments

 101014 - Microbiologia Industrial

4t curs

 100987 - Treball de Final de Grau

Optatives

 107548 - Bioètica i Legislació

 100995 - Bioquímica Clínica

 100994 - Edafologia

 107547 - Estadística Aplicada al Disseny Experimental en Biociències

 101010 - Farmacologia

 100993 - Fisiologia Animal: Sistemes

 100992 - Fisiologia Vegetal Aplicada

 100983 - Genòmica Microbiana

 100982 - Genòmica, Proteòmica i Interactòmica

 101007 - Immunologia de les Malalties Infeccioses

 107546 - Innocuïtat Alimentària

 101017 - Introducció a la Tecnologia dels Aliments

 101016 - Micologia Aplicada

 107539 - Nanobiotecnologia

 101004 - Parasitologia

 101012 - Perspectives Professionals de la Microbiologia

 100974 - Pràcticum

 101003 - Vacunes i Fàrmacs