Pla d'estudis Grau en Microbiologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100991 - Biologia animal

 100990 - Biologia cel·lular i histologia animal

 100989 - Biologia vegetal

 100999 - Bioquímica

 101001 - Matemàtiques

 101023 - Química

 100984 - Genètica

 100980 - Laboratori integrat I

 100979 - Laboratori integrat II

 101025 - Microbiologia

2n curs

 101000 - Bioinformàtica

 100988 - Ecologia

 100998 - Tècniques instrumentals

 100986 - Biologia molecular d'eucariotes

 101027 - Diversitat de procariotes

 101020 - Ecologia microbiana

 101019 - Fisiologia i metabolisme microbià

 101008 - Immunologia

 100978 - Laboratori integrat III

 100977 - Laboratori integrat IV

 101024 - Protistologia

 101002 - Virologia

3r curs

 100985 - Biologia molecular de procariotes

 101022 - Bioreactors

 101021 - Bioseguretat i normatives

 100981 - Enginyeria genètica de microorganismes

 101011 - Epidemiologia de les malalties infeccioses

 100976 - Laboratori integrat V

 100975 - Laboratori integrat VI

 101026 - Micologia

 101015 - Microbiologia ambiental

 101006 - Microbiologia clínica

 101005 - Microbiologia dels aliments

 101014 - Microbiologia industrial

4t curs

 100987 - Treball de fi de grau

Optatives

 100997 - Biocatàlisi

 100996 - Biofísica

 100995 - Bioquímica clínica

 100994 - Edafologia

 101010 - Farmacologia

 100993 - Fisiologia animal: sistemes

 100992 - Fisiologia vegetal aplicada

 100983 - Genòmica microbiana

 100982 - Genòmica, proteòmica i interactòmica

 101009 - Higiene alimentària

 101007 - Immunologia de les malalties infeccioses

 101017 - Introducció a la tecnologia dels aliments

 101016 - Micologia aplicada

 101004 - Parasitologia

 101012 - Perspectives professionals de la microbiologia

 100974 - Pràcticum

 100092 - Temes de Ciència Actual

 101003 - Vacunes i fàrmacs