Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
10,990
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 6,125 (CAT) / 5,222 (NO CAT)
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000
 

Codi de preinscripció

21050

Perfil de l’estudiant

El grau s'adreça a estudiants amb interès per conèixer els microorganismes, estudiar-ne la biologia i descobrir quines són les seves relacions amb els altres organismes i com afecten les nostres vides i el nostre planeta.
També s'adreça a estudiants amb un interès professional en l'àmbit de la recerca bàsica o en el món de les indústries agroalimentària, farmacèutica, mediambiental, de diagnòstic i en el món sanitari (humà, animal i vegetal), tant en el seu vessant de producció i anàlisi com en el d'investigació i desenvolupament relacionats amb la microbiologia.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Formació complementària

  • Física per a científics.
  • Matemàtiques per a científics.
  • Química per a científics.

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives per les adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Microbiologia pels alumnes que vulguin canviar d'estudis:Taula de Biologia a Microbiologia


Taula de Biologia Ambiental a Microbiologia


Taula de Bioquímica a Microbiologia


Taula de Biotecnologia a Microbiologia


Taula de Ciències Biomèdiques a Microbiologia


Taula de Genètica a Microbiologia