Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs

Sessió informativa de matrícula

Microbiologia

Benvinguda estudiants admesos al juliol:
Dia 12 de juliol de 2018 a  les 10:15 fins les 11:15  a la Sala d'Actes de la Facultat de Ciències i Biociències.


Llistats de calendari i horari de la matriculació del Grau de Microbiologia:

Matrícula 1a opció, dia 18 juliol:1r Assignació Grau de Microbiologia

Matrícula de reclamacions i assignacions definitiva, dia 18 de juliol: Llistat

Matrícula segones opcions i posteriors, dia 26 juliol 2018:
Grau Microbiologia Segones opcions

Matrícula reassignació del dia 4 de setembre el 6 de setembre a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 10 a 13 hores: Assignació 4 de setembre (totes les titulacions)

Dates de matrícula

Matrícula

Estudiants assignats en primera opció: Del 13 al  18 de juliol de 2018.
El 18 de juliol, reassignacions. Aquests dies es farà la matrícula de tots els graus. Consulteu la pàgina web i els taulells de la gestió acadèmica per conèixer el vostre dia i la vostra franja horària de matrícula.
    
Estudiants assignats en 2ª i altres opcions: Del 25 al 27 de juliol de 2018.
Aquests dies es farà la matrícula de tots els graus. Consulteu la pàgina web i els taulells de la gestió acadèmica per conèixer el vostre dia i la vostra franja horària de matrícula.

Estudiants assignats en reassignació del 4 de setembre: el 6 i 7 de setembre de 2018. Aquests dies es farà la matrícula de tots els graus. Consulteu la pàgina web i els taulells de la gestió acadèmica per tal de conèixer el vostre dia i la vostra franja horària de matrícula.
    

Lloc

Aules de matrícula de la Facultat de Biociències.

Informació relacionada

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens:

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir en aquests calendaris, també es podrà consultar al web de la Facultat de Biociències http://www.uab.cat/biociencies o bé capturant els QR que trobaràs per la Facultat.


Confirmeu les dates i horaris concrets, així com les aules d'exàmens, un mes abans de la seva realització en els taulons davant de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.

Inici de les classes

Dia 12 de setembre de 2018  tots els cursos.