Guies docents dels m˛duls

Descripciˇ del mÓster

L'estudiant haurà de cursar 60 ECTS per obtenir el títol de Màster de Recerca en Educació.

El Màster contempla 7 especialitats:

  • E1 - Currículum i processos d'innovació en educació
  • E2 - Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
  • E3 - Desigualtats, investigació i acció educativa
  • E4 - Didàctica de la llengua i la literatura
  • E5 - Didàctica de les ciències socials
  • E6 - Art, cos i moviment
  • E7 - Educació científica i matemàtica

El pla d'estudis s'organitza a partir d'una estructura formada per una configuració de 29 mòduls organitzats de la següent manera:

a) 3 mòduls relacionats (21 crèdits). Les set especialitats comparteixen 21 crèdits amb caràcter obligatori per a tots els estudiants, independentment de la seva especialització. L'objectiu d'aquests mòduls és l'establiment de la fonamentació epistemològica i metodològica de la investigació en educació.
b) Treball de Fi de Màster (15 ECTS). L'estudiant ha de realitzar amb caràcter obligatori un Treball de Fi de Màster de 15 crèdits amb perfil de recerca i contingut vinculat a la seva especialitat.
c) 22 mòduls de 6 crèdits que configuren les 7 especialitats. Són mòduls amb caràcter optatiu per a l'estudiant. L'oferta d'una especialitat queda determinada per 3 mòduls de 6 crèdits cadascun.
d) 3 mòduls de 6 crèdits, amb caràcter transdisciplinar/transversal i optatius per a l'estudiant.
 
A partir dels mòduls programats l'estudiant pot configurar la seva especialització mantenint una visió global de l'educació.


Estructura del pla d'estudis


Car?cter Cr?dits
Obligatoris 21
Optatius 24
Treball de fi de m?ster 15
TOTAL 60

Especialitat en Curr?culum i Processos d'Innovaci? en Educaci?

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT*
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT*
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT**
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


Especialitat en Desenvolupament i Gesti? de les Organitzacions per al Canvi

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT*
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT*
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT**
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


Especialitat en Desigualtats, Recerca i Acci? Educativa

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT*
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT*
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT**
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT**
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


Especialitat en Did?ctica de la Llengua i la Literatura

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT*
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT*
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT**
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


Especialitat en Did?ctica de les Ci?ncies Socials

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT*
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT*
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT**
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


Especialitat en Art, Cos i Moviment

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT*
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT*
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT**
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


Especialitat en Educaci? Cient?fica i Matem?tica

Denominaci? del m?dul Cr?dits Car?cter
Investigar en Educaci? I: Epistemologia, Fonamentaci? i Disseny 6 OB
Investigar en Educaci? II: Metodologies, Instruments i Estrat?gies de Recollida i An?lisi de Dades 9 OB
Investigar en Educaci? III: Eines TIC en el Proc?s de Recerca 6 OB
Treball de Fi de M?ster 15 OB
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT*
Perspectives de Recerca en Educaci? Cient?fica i Matem?tica 6 OT*
Recerca en ?mbits Espec?fics de la Did?ctica de les Ci?ncies i de les Matem?tiques 6 OT*
Cartografies del G?nere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenci? Socioeducativa i Desigualtats: Tend?ncies de Recerca Actuals 6 OT**
Experi?ncia i Recerca: Espais de Creaci? i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Ling??stiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusi? Socioeducativa i Orientaci? al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'?mbit de l'Educaci? per a una Ciutadania Democr?tica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Hist?ric, l'Espai Geogr?fic i la Formaci? del Pensament Social 6 OT**
L'Educaci? Pluriling?e: Tend?ncies i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acci? a la Creaci? 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educaci? Liter?ria 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formaci?, Avaluaci? i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tend?ncies en la Recerca sobre la Construcci? del Coneixement Social 6 OT**
Recerca sobre Educaci? Ambiental i del Consum en un M?n Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovaci?: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formaci? i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Cient?fica 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovaci? 6 OT**
Tend?ncies de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tend?ncies i Enfocaments de la Recerca en Planificaci? i Gesti? d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educaci? F?sica 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 cr?dits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Informaciˇ addicional del pla d'estudis

Si tens dubtes o vols mÚs informaciˇ pots omplir el formulari segŘent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrÓs un correu de confirmaciˇ de la teva peticiˇ