Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Educació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

L'estudiant haurà de cursar 60 ECTS per obtenir el títol de Màster de Recerca en Educació.

El Màster contempla 7 especialitats:

  • E1 - Currículum i processos d'innovació en educació
  • E2 - Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
  • E3 - Desigualtats, investigació i acció educativa
  • E4 - Didàctica de la llengua i la literatura
  • E5 - Didàctica de les ciències socials
  • E6 - Art, cos i moviment
  • E7 - Educació científica i matemàtica

El pla d'estudis s'organitza a partir d'una estructura formada per una configuració de 29 mòduls organitzats de la següent manera:

a) 3 mòduls relacionats (21 crèdits). Les set especialitats comparteixen 21 crèdits amb caràcter obligatori per a tots els estudiants, independentment de la seva especialització. L'objectiu d'aquests mòduls és l'establiment de la fonamentació epistemològica i metodològica de la investigació en educació.
b) Treball de Fi de Màster (15 ECTS). L'estudiant ha de realitzar amb caràcter obligatori un Treball de Fi de Màster de 15 crèdits amb perfil de recerca i contingut vinculat a la seva especialitat.
c) 22 mòduls de 6 crèdits que configuren les 7 especialitats. Són mòduls amb caràcter optatiu per a l'estudiant. L'oferta d'una especialitat queda determinada per 3 mòduls de 6 crèdits cadascun.
d) 3 mòduls de 6 crèdits, amb caràcter transdisciplinar/transversal i optatius per a l'estudiant.
 
A partir dels mòduls programats l'estudiant pot configurar la seva especialització mantenint una visió global de l'educació.


Inici de curs

03/10/2022

Horaris

Horari de Tarda.

de 17 a 21 h. 

Consulta aquí els horaris dels mòduls.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 21
Optatius 24
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Especialitat en Currículum i Processos d'Innovació en Educació

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT*
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT*
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Desenvolupament i Gestió de les Organitzacions per al Canvi

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT*
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT*
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Desigualtats, Recerca i Acció Educativa

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT*
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT*
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Didàctica de la Llengua i la Literatura

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT*
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT*
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Didàctica de les Ciències Socials

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT*
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT*
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Art, Cos i Moviment

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT*
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT*
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT**
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Educació Científica i Matemàtica

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT*
Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 6 OT*
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 OT**
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 6 OT**
La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 6 OT**
Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 6 OT**
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 6 OT**
Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 OT**
Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 OT**
Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis