Autoinformes del Centre

Autoinformes per a l'acreditació de la Facultat de Psicologia

La Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQU, ANECA, i ENQA.

Acreditació de titulacions durant el segon semestre de 2015:

- Autoinforme per a l'Acreditació 
- Agenda Visita Externa
- Informe Visita Externa

Acreditació de titulacions durant el segon semestre del curs 2017 / 2018

- Autoinforme per l'Acreditació 
- Agenda Visita Externa