Objectius

 
L'objectiu del Mínor en Estudis de Gènere és proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, fent un èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.

Perfil de l'estudiant

El participant en el mínor ha de ser un estudiant matriculat en uns estudis de Grau de la UAB, que vulgui completar la seva formació bàsica amb una d'específica orientada a l'àmbit dels estudis de gènere.
No es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor.

Horaris

Les classes s'impartiran a la Facultat que sigui responsable de l'assignatura. Consulta els horaris en l'enllaç adjunt:
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada assignatura del pla d'estudis, a més de l'alumnat del grau del qual formi part, tindrà 10 places més reservades específicament per a estudiants del mínor.
Coordinació acadèmica
Maria Prats Ferret
Departament de Geografia
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.