Mínor en Dificultats de Llenguatge i Veu

Objectius

L'objectiu del Mínor de Dificultats de Llenguatge i Veu és sensibilitzar i capacitar els estudiants per saber identificar les alteracions del llenguatge i de la veu que puguin afectar o interferir en la comunicació i en el rendiment acadèmic dels estudiants de primària i secundària. Més específicament es poden definir els objectius següents:

  1. Conèixer i comprendre les patologies adquirides o del desenvolupament que puguin presentar una alteració en la capacitat de comunicació per alteració del llenguatge o de la veu.
  2. Ser capaç de comprendre diferents proves d'exploració i d'avaluació del llenguatge i la veu.
  3. Conèixer el rol del logopeda en les patologies del llenguatge i de la veu dins de l'àmbit de la intervenció educativa i clínica.
  4. Ser capaç de preveure les possibles necessitats logopèdiques d'aquells casos que presentin dificultats del llenguatge i de la veu.
  5. Saber utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocàlics per a una bona emissió de veu.
  6. Conèixer i comprendre el rol de la memòria i les principals relacions d'aquesta amb el desenvolupament i l'adquisició del llenguatge oral i escrit.

Perfil de l'estudiant

El perfil de l'estudiant del mínor de Dificultats de Llenguatge i Veu és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la formació bàsica amb una d'específica sobre les dificultats del llenguatge i la veu, instruments essencials de la comunicació humana, l'alteració dels quals pot dificultar la interacció social de l'individu i/o la seva formació acadèmica.

Horaris

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Psicologia.

Horaris del Mínor de Dificultats de Llenguatge i Veu curs 2023-24

Primera assignació Minor Dificultats de Llenguatge i Veu curs 2023-24

Assignació extraordinària Minor Dificultats de Llenguatge i Veu curs 2023-24

Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Coordinació del grau de Logopèdia
coordinacio.logopedia@uab.cat


Preu

18,46€/crèdit