Plànol del Departament 
Plànols i accessos al Campus
Transports

El Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia està situat a l'edifici C, Facultat de Biociències, del Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els despatxos de la Secretaria i de la Direcció del Departament estan situats a la planta 0 de la Torre C1/Senar, al costat de la Sala de Graus de la Facultat de Biociències.

A la Torre C5/Senar, planta 1, es poden trobar les instal·lacions de la Unitat d'Antropologia Biològica.

La Unitat d'Ecologia està situada a la planta 0 de la Torre C5/Parell.

Pel que fa a les Unitats de Botànica i de Zoologia, ambdues estan localitzades a la Torre C1/Senar. Concretament, Zoologia ocupa tota la planta 1 i una secció de la 2. Botànica, per la seva part, ocupa l'altra meitat de la planta 2 i tota la 3.

Finalment, la Unitat de Fisiologia Vegetal es troba a la Torre C2/Parell, a la planta 4.

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona