Estructura del Departament


Departament  
Director  Fernando García del Pino
Secretària  Mercé Galbany Casals
   
Unitat d'Antropologia Biològica  
Coordinadora María Pilar Aluja París
Secretari Joan Francesc Barquinero Estruch
   
Unitat de Botànica  
Coordinador Miquel Ninyerola Casals
Secretari Javier López Alvarado
   
Unitat d'Ecologia  
Coordinador Jordi Martínez Vilalta
Secretari Bernat Claramunt López
   
Unitat de Fisiologia Vegetal  
Coordinadora Charlotte Poschenrieder Wiens
Secretari Josep Allué Creus
   
Unitat de Zoologia  
Coordinador Francesc Muñoz Muñoz
Secretària Anna Soler Membrives

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona