Alfabètic 
Unitats

Llistat de becaris del departament


COGNOMS, NOM
UNITAT
Almira Casellas, M. José (FVE)
Carreras Colom, Ester (ZOO)
De la Fuente Seoane, Rubén (ANT)
Garriga Oliveras, Anna (ZOO)
Julià Brunat, Ivan (ZOO)
Lopes Durão, Ana Filipa (ZOO)
Onieva Salgado, Ana (ANT)
Pérez Amor, Miguel Ángel (ANT)
Pérez Martín, Laura (FVE)
Rodríguez Romeu, Oriol (ZOO)
Ruiz de la Cuesta Aguirre, Daniel (ANT)
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona