Sessions d'acollida dels alumnes de primer curs 2021-2022

Sessions_Acollida 2020

Les sessions d’acollida per donar la benvinguda als i les estudiants del curs 2021-2022 tindran lloc el dia 9 de setembre al campus de Sabadell i el dia 10 de setembre al campus de Bellaterra. Les sessions seran presencials i serà obligatori l'ús de mascareta.

 

20/07/2021

Durant aquestes sessions d’acollida, la degana i altres membres de l’Equip de Deganat i coordinacions dels graus donaran la benvinguda als alumnes de primer i explicaran el funcionament del curs. Així mateix, també s’explicarà als nous estudiants els diferents recursos i serveis que tenen a la seva disposició pel fet de ser estudiant de l’Autònoma.

Les sessions seran presencials i es duran a terme al matí o a la tarda, depenent de l’horari de docència dels diferents grups. Será obligatori l'ús de mascareta.

Podeu descarregar aquí la presentació general de totes les sessions d'acollida:
Presentació de les sessions d'acollida de primer FEiE (campus Bellaterra) (.pdf) (versió en anglès)
Presentació de les sessions d'acollida de primer FEiE (campus Sabadell) (.pdf)

 

CAMPUS DE SABADELL: dijous, dia 9 de setembre de 2021

Matí:

9:30-11:00, Aules 12-13, Grau de Comptabilitat i Finances (CiF, grup 10): Benvinguda per part de la degana, Judith Panadés, i el vicedegà del Campus de Sabadell, Valeri Sorolla. Presentació del grau de CiF per part del coordinador del grau, Manel Álvarez.

12:00-13:30, Aules 12-13, Grau d’Empresa i Tecnologia (EiT): Benvinguda per part del la degana, Judith Panadés, i el  vicedegà del Campus de Sabadell, Valeri Sorolla. Presentació del grau d'EiT per part del coordinador del grau, Daniel Blabia.

Tarda:

16:00-17:30, Aules 12-13, Grau de Comptabilitat i Finances (CiF, grup 50): Benvinguda per part del vicedegà d'Economia, Oriol Roca, i el vicedegà d'Alumnat, Jordi Perdiguero. Presentació del grau de CiF per part del coordinador del grau, Manel Álvarez.

Podeu descarregar aquí le presentacions específiques dels diferents graus:
Presentació del Grau en Comptabilitat i Finances (.pdf)
Presentació del Grau en Empresa i Tecnologia (.pdf)

 

CAMPUS DE BELLATERRA: divendres, dia 10 de setembre de 2021

Matí:

9:30-11:00, Aula 18, Graus d'ADE en anglès i Economia en anglès: Benvinguda per part del vicedegà d’Estudis de Postgrau i d’Internacionalització, Àlex Rialp, i presentació dels graus a càrrec dels coordinadors d’ambdós graus, Rosalía Gallo i Javier Asensio.

9:30-11:00, Sala d’Actes, Doble grau d'ADE+Dret: Benvinguda per part de la degana, Judith Panadés, i presentació del doble grau a càrrec del secretari de la Facultat, Xavier Vilà.

12:00-13:30, Aula 18, Grau d'ADE (grup 2): Benvinguda per part del vicedegà d’Alumnat, Jordi Perdiguero, i presentació del grau a càrrec de la coordinadora de la titulació, Rosalía Gallo.

12:00-13:30, Sala d’Actes, Grau d’Economia (grup 1): Benvinguda per part de la degana, Judith Panadés, i presentació del grau a càrrec del coordinador de la titulació, Javier Asensio.

Tarda:

15:30-17:00, Sala d'Actes, Grau d'Economia (grup 51): Benvinguda per part de la degana, Judith Panadés, i presentació del grau a càrrec del coordinador de la titulació, Javier Asensio.

17:00-18:30, Aula 18, Grau d'ADE (grup 52): Benvinguda per part de la degana, Judith Panadés, i presentació del grau a càrrec de la coordinadora de la titulació, Rosalía Gallo.

Podeu descarregar aquí le presentacions específiques dels diferents graus:
Presentació del Grau en ADE (.pdf)
Presentació del Grau en Economia (.pdf)
Presentació del Grau en ADE-Anglès i Grau en Economia-Anglès (.pdf)
Presentació del doble Grau en ADE i Dret (.pdf)