Informe previ del Comitè d’Avaluació Externa (CAE)

Logo del SGIQ Certificat

El Comitè d’Avaluació Externa (CAE) ha emès l’informe de la visita prèvia virtual que va tenir lloc el 29 de setembre. 

29/10/2020

El Comitè d’Avaluació Externa (CAE) que avalua el SGIQ de la Facultat d’Economia i Empresa ha emès un informe (adjuntat avall) que recull la valoració de la qualitat basat en la documentació presentada i en la informació recollida durant la visita prèvia que va tenir lloc el 29 de setembre. El CAE es va reunir virtualment amb una representació dels membres de la Comissió de Qualitat del centre i destaca en el seu informe el compromís de la facultat amb la cultura de qualitat.

Més informació: Document CAE