Enquesta sobre igualtat, discriminació i violència

Enquesta GECS
Ja està disponible la segona edició de l'Enquesta sobre Cultura d'Equitat de Gènere (Gender Equality Culture Survey) a l'enllaç següent. La nova enquesta, d'extensió més reduïda que l'anterior, podrà ser emplenada per qualsevol persona que tingui una relació laboral amb la universitat. 

05/10/2016

La primera edició d'aquesta enquesta, dissenyada per la Universitat d'Antwerp, es va aplicar a la nostra universitat el març del 2015, i va permetre obtenir dades sobre discriminació i violència a la UAB. Enguany, les preguntes de l'enquesta són majoritàriament d'opció múltiple i permeten respondre l'enquesta en 25 minuts. El tractament de la informació recollida és estrictament confidencial i anònim.
 
L'enquesta GECS forma part del tercer paquet de treball (WP3) del projecte Effective Gender Equality in Research and Academia (EGERA). La UAB, a través de l’Observatori per a la Igualtat, participa en el projecte EGERA (2014-2017), finançat per la Comissió Europea en el 7è Programa Marc, juntament amb altres set universitats. El seu objectiu principal és arribar a una universitat igualitària. Per tal d'aconseguir-ho, es proposen paquets de treball per tractar els diferents eixos de discriminació i desigualtat. Un dels eixos del projecte, corresponent al WP3, és promoure un entorn laboral lliure de sexisme, discriminació i assetjament, on les persones puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats i habilitats. Això inclou també aspectes referents a la conciliació laboral, processos formals i informals de presa de decisions o una comunicació no sexista.
 
Per a qualsevol dubte relatiu a l’enquesta us podeu adreçar a l’Observatori per a la Igualtat:
pr.egera@uab.cat
93 581 2929
 
Altres accions desenvolupades per la UAB en aquest àmbit que us poden interessar:
 
 
Tercer Pla d'Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.
 
Carta per a una Comunicació Sensible al Gènere