Aprovat el nou Reglament de la Facultat

Columnes UAB

El Consell de Govern de la UAB en sessió del 2 de juny de 2021 va aprovar la modificació del Reglament de la Facultat, aprovat per la Junta de Facultat en sessió extraordinària del 22 d'abril de 2021.

30/06/2021

Els canvis aprovats a destacar són:

  • La revisió del llenguatge inclusiu d'acord amb el IV "Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quadrienni 2019-2023".
  • El nou article 8.6 sobre les condicions que fan perdre la condició de membre de la Junta de Facultat.
  • La redefinició de la composició i de les competències de la Junta Permanent.
  • La redefinició de les competències de la Junta de Facultat derivades dels canvis en les competències proposats en les diferents comissions delegades.
  • La redefinició de les competències de les comissions delegades (Comissió d'Afers Docents i Acadèmics, Comissió de Qualitat, Comissió de Màster del Centre.
  • Creació de la nova Comissió d'Igualtat.
  • El nou article 16.4 sobre la incorporació del “Pla Estratègic” de la Facultat amb els objectius i la política de qualitat en el procés d’elecció de la degana o degà dins el marc del SGIQ.

Enllaç al nou reglament: https://www.uab.cat/doc/reglament-fee.