Amb qui contactar davant de situacions problemàtiques, incloses les derivades de la covid-19?

Contactes_covid_altres

Atesa la situació epidemiològica actual, és necessari recordar el procediment d’actuació per part de l’alumnat en cas de diagnòstic positiu de covid-19 o d’indicació de mantenir-se en confinament. A banda de situacions derivades de la covid-19, l’alumnat també pot requerir assessorament o adaptacions per altres motius.

12/01/2022

Covid-19

Atesa la situació epidemiològica actual, és necessari recordar el procediment d’actuació per part de l’alumnat en cas de diagnòstic positiu de covid-19 o d’indicació de mantenir-se en confinament.

Tot el que ha de fer l’estudiant de la nostra facultat és posar-se en contacte amb la coordinació de la seva titulació.

Per als nostres graus:

La resta del procés es durà a terme de forma centralitzada des de la facultat i posteriorment el professorat es posarà en contacte amb l’estudiant per a concretar reprogramacions, si escauen, tot preservant l’opció a la recuperació tal com s'especifica a la guia docent. 

Altres situacions

A banda de situacions derivades de la covid-19, l’alumnat també pot requerir assessorament o adaptacions per altres motius. En el cas de requerir orientació educativa o estratègies d’aprenentatge,  l’estudiant pot contactar amb la UAP (Unitat d’Assessorament Psicopedagògic), i informar de la seva situació enviant un correu a uap@uab.cat o trucant al 935 812 943.

Per situacions de discapacitat física, visual, auditiva, trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals pot contactar amb el PIUNE (Servei per a la Inclusió a la UAB, Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques), que dona serveis psicopedagògics, tecnològics o de mobilitat, entre d’altres. Per donar-se d’alta o fer la renovació anual al PIUNE cal enviar un correu a l’adreça fas.piune@uab.cat, trucar al 935 814 716 o enviar un WhatsApp al 649 179 815, i també contactar amb la tutora del programa dels graus de la facultat (mar.badia@uab.cat).

L’alumnat que pateix alguna afectació per un esdeveniment crític i/o traumàtic que generi una situació d’estrès agut amb un període de recuperació de temps variable en funció de l’incident, que pugui afectar el seguiment de la docència, pot contactar amb la coordinació de titulació perquè valori la possibilitat d’aplicar un PACSEE (Protocol d’Adequació Curricular en Situacions d’Estrès Especial). La coordinació remetrà l’estudiant, si escau, a l’SPL (Servei de Psicologia i Logopèdia) per a una visita gratuïta de valoració de l’existència d’una situació d’estrès agut que aconselli adaptacions.

Les i els estudiants esportistes es poden acollir al programa Tutoresport de la UAB, el qual ofereix suport acadèmic i tutoria. La tutora del programa de la facultat (marina.garcia.sola@uab.cat) pot ajudar a resoldre problemes que es derivin de la participació en competicions, entrenaments, concentracions, etc.

L’alumnat d’intercanvi pot aconseguir tota la informació al web, i contactant amb la coordinació d’intercanvis de la facultat coord.intercanvis.psicologia@uab.cat o amb l’Oficina d’Intercanvi de la Facultat de Psicologia intercanvis.psicologia@uab.cat.

 

Infografia COVID