Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Article Influence Score

Determina la influència mitjana dels articles d'una revista durant els cinc primers anys després de la publicació. En algunes convocatòries pot aparèixer també anomenat com “Article Influence”.