Coneix el centre

Màster en Unió Europea- Xina: Cultura i Economia

Enquesta de Matriculació (Curs 2021-2022)
Màster en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
54,7% 66,3% 63,1% 74,5%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis (Curs 2021-2022)

Màster en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient*
5,8% 95% 95%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
88% 97% 92%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
95% 93% 100%

*Valoració mitjana de l'alumnat

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
15,4% 85,4% 87% 90,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient*
2,6% 100% 100%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
83,3% 70% 100%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
66,7% 56,3% 50%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Matriculació (Curs 2019-2020)
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
69% 86,6% 86% 89,2%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2019-2020)

Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient* Unitat de pràctiques*
6% 100% 100% 83,3%
Comunicació* Instal·lacions* Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica*
93,8% 92,5% 100% 100%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Matriculació (Curs 2018-2019)
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
86,9% 89,6% 90,9% 79,1%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2018-2019)

Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient* Unitat de pràctiques*
46,4% 92,1% 83,1% 83,1%
Comunicació* Instal·lacions* Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica*
86,5% 84% 89,6% 81,5%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...