Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
78,9% 100% 92% 100%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
50% 100% 94,4% 88,8%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
97,2% 100% 100% 90,5%

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
66,7% 100% 97% 100%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
16,7% 100% 100% 50%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
75% 80% 50% 64,3%